Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії для студентів напряму підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

28.10.2015 | 21:14

Розклад
зимової заліково-екзаменаційної сесії
для студентів напряму підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» факультету культури і мистецтв заочної форми навчання
на 2015-2016 навч. рік