ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ про поновлення до складу студентів та переведення з інших вищих навчальних закладів у Львівський національний університет імені Івана Франка

29.11.2017 | 14:20

Поновлення або переведення здійснюється відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти України від 15.07.1996 року № 245 та п.6 Постанови Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 року №38 із змінами і доповненнями.

 

Поновлення до складу студентів на всі форми навчання дозволяється у період літніх та зимових канікул. Особи, відраховані за результатами літнього семестру першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс після ліквідації академічної заборгованості за перший курс у період літніх канікул не раніше, ніж на наступний календарний рік після відрахування.

Поновлення та переведення студентів на перший курс всіх освітніх рівнів не здійснюється.

Визначальним чинником при розгляді питання про поновлення є результати тестування (письмово) і співбесіди, за якими визначається можливість успішного продовження навчання та встановлення курсу, на який особа може бути зарахована.

 

Для розгляду заяв на поновлення необхідно подати:

 1. Заяву на ім’я ректора.
 2. Документ про рівень акредитації відповідного напряму (спеціальності) та про акредитацію в цілому навчального закладу, в якому навчався студент (крім ЛНУ імені Івана Франка).
 3. Академічну довідку, оформлену в установленому порядку.
 4. Витяг з наказу про відрахування.
 5. Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди поновлюється студент).
 6. Поштовий конверт.
 7. Копію паспорта  та пред’явити оригінал.
 8. Копію довідки про присвоєння ІПН та пред’явити оригінал.

 

Документи на поновлення приймаються Приймальною комісією з 16 січня по 30 січня 2018 року від осіб, які були відраховані за результатами літньої сесії. Проведення співбесіди – 02 лютого 2018 року.

Документи з питань переведення  приймаються Приймальною комісією з 16 січня по 30 січня 2018 року. Переведення студентів вищих навчальних закладів проводиться за дозволом ректора навчального закладу, з якого переводиться студент, та рішенням Приймальної комісії Університету. Переведення студентів на перший курс не здійснюється.

 

Для розгляду заяви про переведення необхідно подати:

 1. Заяву на ім’я ректора вищого навчального закладу, в якому навчається студент, з відповідним записом ректора про згоду на переведення, скріпленим печаткою.
 2. Документ про рівень акредитації відповідного напряму (спеціальності) та про акредитацію в цілому навчального закладу, в якому навчається студент.
 3. Заяву на ім’я ректора Університету. У заяві потрібно вказати причини переведення і обов’язково зазначити, на яких умовах навчався студент (за оплату чи без оплати).
 4. Залікову книжку (індивідуальний план).
 5. Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди переводиться студент).
 6. Поштовий конверт.
 7. Копію паспорта та пред’явити оригінал.
 8. Копію довідки про присвоєння ІПН та пред’явити оригінал.

 

 

Прийом документів проводиться за адресою:

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, кім.113; тел. 255-39-65, 239-43-30.

 

Документи подають особисто !!!

джерело