Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум “Гарант освітньої програми: 024 Хореографія”

13.09.2021 | 15:02

Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія»

За участі закладів вищої освіти України, Національного агента забезпечення якості вищої освіти, членів Галузевої експертної ради 02 «Культура і мистецтво», громадських організацій та роботодавців.

До участі запрошуються гаранти освітніх програм, експерти практики акредитації спеціальності 024 Хореографія, представники Національного агента забезпечення якості вищої освіти, Галузевої експертної ради 02 «Культура і мистецтво», всі зацікавлені сторони. Діалог є чудовою можливістю поділитись та вивчити кращий досвід в Україні і закордоном. Всі надані матеріали, за згодою автора, будуть видані у навчально-методичному посібнику «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія» (публікація  безкоштовна).

Дата проведення: 29 вересня 2021 року.

 Організатор: Львівський національний університет імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв.

За підтримки:

  • Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
  • Галузевої експертної ради галузі знань 02 «Культура і мистецтво».
  • Науково-методичної комісії МОН України сектору вищої освіти НМК № 2 Культура і мистецтво, підкомісія 024 Хореографія.

Основні тематичні напрямки роботи науково-практичного семінар-практикуму:

  • Гарант освітньої програми: особливості діяльності, роль у стратегії розвитку наданні якісної освіти.
  • Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку якісної вищої освіти спеціальності 024 Хореографія,;
  • Формування освітніх програм відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти;
  • Особливості регіонального контексту освітніх програм за спеціальністю 024 Хореографія;
  • Інноваційні підходи підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія;
  • Впровадження Стандартів вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія: проблеми та перспективи.

Фінансові питання: Участь безкоштовна. Усі витрати, пов’язані з перебування учасників на науково-практичному семінарі-практикумі за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає.

Інформаційний лист семінар-практикум гарантів ОП 024 Хореографія