ПЕРЕЛІК вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки відповідно до навчальних планів для студентів ІІ і ІІІ курсів (3, 4, 5, 6 семестри) на 2021–2022 навчальний рік (для денної форми навчання)

09.03.2021 | 11:47
№ з/пНазва вибіркової дисципліниПрізвище викладачаАнотація
3 семестр
1Мода і стильБелінська Л.С., доцент кафедри філософії мистецтвЗапропонований курс знайомитть з історією моди, розглядає моду «от кутюр» та «прета-порте», навчає розрізняти поняття стилю та моди. Методика формування власного стилю, кольористика, аксесуари допоможуть сформувати впевнений зовнішній образ, який  піднесе внутрішню самооцінку, що сприятиме успіху у професії, соціумі, корпорації.
2Історія популярної музикиКушніренко О. А.

ст. викл. кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Мета: ознайомити студентів з основними етапами історичного розвитку сучасного популярного зарубіжного музичного мистецтва; сформувати комплекс загальних уявлень про основні риси кожного з напрямків та стилів розважальної музики; розширити сферу відомостей про відомих та малознаних представників популярної музики  європейських країн та США; забезпечити знання про типи музичних форм і жанрів та найбільш відомі композиції світової популярної музики,

Завдання: дати студентам систематичні знання основ історії популярної та розважальної музики; ознайомити з творчістю джазових виконавців, рок- та поп-груп, композиторів різних стилів та напрямків;  виробити самостійність у сприйнятті сучасного естрадного музичного мистецтва; забезпечити знання про найважливіші типи музичних форм і жанрів популярної музики; розвинути   здатність самостійно оцінювати музичні явища, їхню природу, специфіку; підвищити у студентів рівень ерудиції та професіоналізму.

 

3МузикотерапіяКороль О.М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтваМузикотерапія – це особливий вид музичної діяльності, спрямованої на профілактику, оздоровлення та корекцію різних психоемоційних, станів, на реабілітацію особистості засобами музичного мистецтва.

Багато дослідників відзначають лікувальний вплив музичного ритму на всі системи і функції людського організму, в тому числі на розвиток мислення, уваги, моторики.

Завдання курсу музикотерапії: – зміцнювати здоров’я слухачів через музику;

– вчити розпізнавати емоції і почуття, що передаються музикою;

– розвивати почуття ритму, давати можливість самому фантазувати і придумувати рухи.

Музика виконує седативну (релаксаційну), стимулюючу і катарсистичну функції.
Що отримає слухач від курсу музикотерапії:

–          в результаті спеціально організованої музичної діяльності зніметься м’язове та емоційне напруження, людина заспокоїться, відновить фізичні та емоційні сили;

–          мобілізацію та активізацію всіх фізичних і емоційних можливостей людини: приведуться в тонус м’язи, життєво важливі системи організму, слухач наповниться позитивними, яскравими емоціями.

–          слухач позбудеться гнітючих його почуттів, отримає ефект катарсису.

–          Слухач навчиться сам підбирати собі музичну «пігулку»;

–          Завдяки діяльним методикам та практикам, зможе надалі відстежувати та переосмислювати зміни своїх психоемоційних станів, справлятися та керувати ними.

Методи роботи на заняттях:

– слухання музики;

– музично-творча діяльність;

-тренінги;

– психологічне тестування

– психологічні розстановки

– музикодрама

4Відеоконтент соцмережКрохмальний Р. О., доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографіїКурс ДВВ (формат Story: від Insta до Youtube) , у якому пропонуємо ознайомитися з окремими актуальними рисами соціальних мереж. Студенти, які оберуть цей курс, стануть учасниками цікавого експериментального завдання, спробують опанувати елементи контент-аналізу на конкретних прикладах, підготують і виступлять з презентацією власних навіть несподіваних висновків про художні деталі та символи відеоконтенту.
4 семестр
1Театр і суспільствоЛаврентій Р. Я.Коли виникає театр? Які причини його появи? Наскільки тісно повʼязані суспільство і театр, який у ньому зʼявляється? Що можна дізнатись про ту чи іншу історичну епоху, проаналізувавши форму, наповнення театру у цей період та навіть архітектуру театральної будівлі? Курс лекційно-практичний передбачає розгляд театрального мистецтва, його цілей, функцій у соціумі у історично-суспільному зрізі від античної епохи, через середньовіччя, ренесанс, просвітництво, романтизм до модернізму та постмодернізму і до сучасності, захоплюючи події та явища як світового масштабу так і України в них.
2Лідерство і самореалізація творчої особистостіГнаткович О.Д., професор кафедри філософії мистецтвМетою вивчення навчальної дисципліни «Лідерство і самореалізація творчої особистості» повинно бути формування у студентів усвідомленої мотивації до лідерства, власного удосконалення, підвищення рівня соціально-філософської культури, усвідомлення кожним власної індивідуальності та оволодіння механізмами лідерства і самореалізації, самопізнання і творчого саморозвитку.

Даний спецкурс дасть можливість студентам отримувати не лише теоретичні знання, але й практично розвивати свої інтелектуальні здібності, силу волі, інтуїцію, образне мислення, пам’ять, креативність, високу працездатність, лідерські якості тощо.

3Що це взагалі таке? Вступ до західного модерного та сучасного мистецтва

 

Когут Г.В., доцент кафедри театрознавства та акторської майстерностіВ Україні навіть сьогодні розуміння розвитку модерного та сучасного мистецтва на Заході викликає труднощі. Багато українців, чесно кажучи, взагалі не вважають що це мистецтво. Тим часом це мистецтво надихає людей дивитись на світ з різних, часто  суперечливих точок зору, і таким чином допомагає розвинути критичне мислення та культивувати особисту свободу. Воно є основою для сучасних глобальних творчих пошуків, і його розуміння становить важливий актив у культурному капіталі будь-якої освіченої людини. Цей курс надасть студентам дорожню карту для розуміння розвитку західного мистецтва за останні 150 років. Щотижня ми будемо вивчати новий мистецький напрямок та обговорювати ключові твори таких художників, як Поль Сезанн, Пабло Пікассо, Казимир Малевич, Марсель Дюшан, Джексон Поллок, Енді Уорхол, Керолі Шнееман, Барбара Крюгер, Демієн Герст, Бенксі та багатьох інших . В результаті курсу студенти досягають рівня інтелектуального комфорту в діалозі з мистецтвом, яке раніше могло здаватись шокуючим та незрозумілим.
4МистецтвознавствоКузик О.Є., к.п.н. доцент кафедри режисури та хореографіїНавчальний спецкурс «Мистецтвознавство» присвячений вивченню закономірностей функціонування мистецтва, що поєднують у собі історію і теорію мистецтва та художню критику а також академічному ознайомленню з різними видами та жанрами мистецтва, їх взаємодією. Знання основ мистецтвознавства важливе з огляду на підготовку та формування спеціалістів у сфері гуманітарних наук; надання студентам базових знань про основні аспекти історичного розвитку мистецтв (в Україні та світі) від найдавніших часів до кінця XX ст. у контексті художньо- стильових особливостей кожної історичної доби; характеризувати основні види мистецтва та художньо-стильові напрямки; подати основи творчої організації художньої цілісності образотворчого, театрально-декораційного, музичного, театрального мистецтва; розвинути у студентів навички застосування отриманих на лекціях знань у майбутній творчій (практичній і теоретичній) діяльності.

Програма навчальної дисципліни охоплює чотири змістові модулі (16 лекційних тем) у яких проаналізовано головні види та жанри образотворчого мистецтва, їх взаємозв’язок на різних історичних етапах. Лекційний матеріал поданий згідно історичної періодизації та класичної методології дослідження історії мистецтва сформованої на біографічному методі (започаткованому італійцем Джорджо Вазарі), науковому аналізі художніх процесів та стилів (проведеному німецьким дослідником Йоганом Вінкельманом) та новітній методології дослідження.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Мистецтвознавство» є історія і теорія мистецтва, а також художня критика.

Здобуті знання збагатять інтелектуальне підґрунтя студентів, розширять їхній світогляд і творчий потенціал. У взаємодії зі знаннями з суміжних дисциплін вивчення історії і теорії мистецтва сприятиме формуванню цілісного уявлення про культурну спадщину європейського мистецтва, зокрема, України, глибшому розумінню характеру та закономірностей розвитку різних видів та жанрів мистецтва.

5 семестр
1Модернізм у театріЛаврентій Р.Я.Модернізм – як культурна, філософська епоха кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. відома, як надзвичайно суперечливий період, час переосмислень основних цінностей людства та людини загалом. У цей час література, мистецтво, і зокрема театральне мистецтво не тільки надзвичайно чутливо реагують на політичні події у світі, але й намагаються ці зміни спровокувати та моделювати. Курс розглядає зміни та особливості театрального мистецтва світу та зокрема України у контексті цієї бурхливої епохи модернізму, а також їхній вплив на сучасний театр та культуру.
2Управління проектами в сфері культуриГнаткович О.Д., професор кафедри філософії мистецтвМетою вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами в сфері культури» є сформувати у студентів уміння розробити й обґрунтувати концепцію проекту; оцінювати ефективність проекту з урахуванням факторів ризику й невизначеності; використовувати техніко-економічне обґрунтування проекту; розробляти кошторис і бюджет проекту; знаходити виконання проекту шляхом проведення тендерів, конкурсів, торгів; підготовлювати й укладати контракти на постачання, організовувати оптимальну процедуру закупок і постачання; організовувати реалізацію проекту, підбирати для цього ефективну «команду» управління проектом; забезпечувати ефективний контроль, а також управління змінами в процесі реалізації проекту, ефективне його завершення.
3Power of Images: Critical Theory Reading

 

Nazar Kozak

associate professor, department of  Stage Direction and Choreography

The last presidential election in Ukraine  testified that images have an enormous power over society and can be effectively used for control of what people think and feel.  In order to regain our freedom we need to study the nature of that power and learn to resist it. This course aims to help you to engage in a critical dialogue with a number of theorists who have been pondering on the power images unpacking its multiple facets along the lines of such concepts as ideology, iconology, idolatry, simulation, sexuality and many others.  Each week we will be reading and discussing a separate text (an essay or a part of a book) by such authors as Henri Bergson, Erwin Panofsky, Jacques Lacan, Louis Althuser, T.J. Clark, Michel Foucault, Roland Barthes, Jean Baudrillard, David Freedberg, Nicholas Mirzoeff, Bruno Lautor, Hans Belting, W.J.T. Mitchell. We will be attempting to understand these authors’s ideas and to evaluate the relevance of these ideas to our present social conditions. The course will help you to think critically about issues related to the visual culture and convey independent thoughts and informed opinions about these issues. The course will be delivered in English and will be based on an interactive ‘flipped classroom’ model.
4Історія рок-музикиКушніренко О. А.

ст. викл. кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Мета: ознайомити студентів з основними етапами історичного розвитку рок-музики; сформувати комплекс загальних уявлень про низку напрямків популярної  музики другої половини XX століття, що походять від рок-н-ролу та ритм-енд-блюзу; з’ясувати різницю між рок-музикою та поп-музикою (т. зв. «попсою»);  розширити сферу відомостей про основні центри розвитку рок-музики західної Європи (особливо Скандінавії та Великої Британії) і США; поінформувати про українську рок-музику та її появу в кінці 1960-х років; забезпечити знання про типи музичних форм і жанрів; поінформувати про найбільш відомі композиції світової рок-музики.

Завдання: дати студентам систематичні знання основ історії рок-музики; ознайомити з різноманітними напрямками від танцювального рок-н-ролу до важкого металу; поінформувати про зміст пісень, який варіюється від легкого і невимушеного до похмурого, глибокого і філософського; забезпечити знання про найважливіші напрямки, типи музичних форм і жанрів рок-музики; підвищити у студентів рівень ерудиції.

 

5Основи управління у сфері культури і мистецтва

 

Кузик О.Є., к.п.н. доцент кафедри режисури та хореографії

 

Курс навчальної дисципліни за Навчальною програмою підготовки «бакалавра», на ІІІ курсі навчання (V семестр) охоплює три змістові модулі (8 лекційних тем) для  забезпечення відповідного рівня підготовки високоосвічених спеціалістів, обізнаних в мистецтві танцю, організаційних процесах менеджменту діяльності, комунікації візуально\ та віртуальної, організації педагогічного процесу та підвищення культурного рівня вихованців – учасників творчих колективів.

Програма складається з окремих розділів, кожен з яких інтегрує матеріал певного функціонального спрямування менеджменту у галузі культури і мистецтва діяльності та поєднує теоретичні і прикладні питання, в яких виявляються знання та вміння випускників використовувати понятійно-категоріальний апарат, методи обґрунтувань і прийняття управлінських рішень, ідентифікацію основних функцій менеджера, методи побудови організаційних структур менеджменту, механізм реалізації методів менеджменту комунікації в культурно-дозвіллєвій діяльності.

Підготовка спеціаліста, зокрема в галузі хореографічного мистецтва, вимагає особливої уваги до його фахової підготовки, а також до виховання особистісних характеристик як майбутнього керівника творчого колективу та організатора культурно-дозвіллєвої, концертної діяльності учасників-танцівників.

Здобуті знання дозволять студентам аналізувати процес сучасного обміну інформацією, організації комунікації багатьох складових у творчій діяльності колективу та особистій організації роботи, набуття певних компетентностей культурно-освітнього рівня знань, створення належних умов для дозвілля молоді в поєднанні з навчально-виховним процесом.

6 семестр
1Авангардний театр УкраїниЛаврентій Р. Я.Ключове завдання курсу – дати студентам цілісне уявлення про бурхливий «театральний ренесанс» 20-30-х рр. ХХ ст., коли український театр витворив новаторські сценічні форми, конкурентоспроможні на європейському рівні. У програмі: вивчення історії постановок, діяльності видатних акторів, режисерів (зокрема Лесь Курбас), художників театру(В. Меллер, а також практичні обговорення принципів композиції, новаторських естетичних засад цього періоду, аналіз сценічності окремих драматичних творів. Ґрунтовне розуміння мистецьких здобутків авангардного театру України матиме важливе значення для формування обʼєктивного погляду на мистецькі процеси загалом, у тому числі і на явища сучасної культури.
2Сила зображень: читання з критичної теорії

 

Козак Н.Б., доцент, кафедра режисури та хореографіїОстанні президентські вибори в Україні засвідчили, що образи мають величезну владу над суспільством і можуть ефективно використовуватися для контролю над думками та почуттями людей. Щоб повернути свою свободу, нам потрібно вивчити природу цієї сили і навчитися протистояти їй. Цей курс має на залучити вас до критичного діалогу з теоретиками, які розмірковували над силою образів, розкриваючи її численні грані на перетині з такими концепціями як ідеологія, іконологія, ідолопоклонство, симуляція, сексуальність, тощо. Щотижня ми читатимемо та обговорюватимемо окремий текст (есе чи частину книги) таких авторів, як Анрі Бергсон, Ервін Панофський, Жак Лакан, Луї Альтюссер, Т.Дж. Кларк, Мішель Фуко, Роланд Барт, Жан Бодріяр, Девід Фрідберг, Ніколас Мірзоєв, Бруно Латур, Ганс Белтінг, У.Дж.T. Мітчелл. Ми намагатимемось зрозуміти ідеї цих авторів та оцінити значення цих ідей для сучасних соціальних умов. Курс допоможе вам розвинути критичне мислення щодо проблем візуальної культури, і навчитися висловлювати ваші незалежні ідеї та обґрунтовані думки з приводу цих проблем.
3Хореографічне мистецтво в кіноШіт Т.Р., доцент кафедри режисури та хореографіїМета вивчення теоретичних та практичних основ історичних етапів створення та використання в кінематографі хореографічного мистецтва.

Завдання формування у студентської молоді цілісного уявлення про мистецько-історичні  особливості використання мистецтва танцю у кінематографі різних країн.

Основні завдання історію розвитку хореографічного мистецтва в кінематографі;

·           особливості формування хореографічного мистецтва в кіноіндустрії;

·           визначних виконавців та хореографів у світовому кіно;

Прогнозований результат навчання:

·           описувати та інтерпретувати напрямки хореографічного мистецтва яке використовується в кінематографі;

·           залучати зразки танцювальної культури як джерела для власних мистецьких пошуків.