Львівський національний університет імені Івана Франка увійшов до топ-3 вищих навчальних закладів України за версією бази даних Scopus

05.02.2019 | 17:54

Львівський національний університет імені Івана Франка увійшов до топ-3 вищих навчальних закладів України за версією бази даних Scopus. Відповідний рейтинг вищих навчальних закладів України опублікувала на своєму сайті наукометрична база даних Scopus. Відтак, на першому місці у рейтингу розмістився Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Другу ж позицію посів Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. А Національний університет “Львівська Політехніка” увійшла у топ-10 рейтингу, опинившись на 8 сходинці. Загалом у рейтингу представлені 163 ВНЗ України. Додамо, що рейтинг складали за кількістю публікацій у базі Scopus. У Львівського національного університету імені Івана Франка їх нараховано 6536, в той час, як у лідера рейтингу їх 16926.

Джерело: Дивись.info – https://dyvys.info/2019/02/05/lvivskyj-universytet-uvijshov-do-trijky-vnz-ukrayiny/

Детальніше:  scopus.org.ua

Рейтинг ВНЗ за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 15.01.2019

Наведено показники цитованості у Scopus ВНЗ України. Упорядкування проведено за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.

Загальний рейтинг ВНЗ

УстановаКількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс
Гірша
(h-індекс)
Scopus-ID
установи
Назва
установи
в Scopus
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка16926958988860023137Taras Shevchenko National University of Kyiv
2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна9264526006860027251V. N. Karazin Kharkiv National University
3Львівський національний університет імені Івана Франка6536377626060080759Ivan Franko National University of L’viv
4Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича3363149415960068513Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
5Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова3415196655860068530Odessa I.I.Mechnikov National University
6Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т і́мені І́горя Сіко́рського»7496230885360003172National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
7Донецький державний медичний університет125775744560014600Donetsk State Medical University
8Національний університет “Львівська політехніка”6121171874260080765Lviv Polytechnic National University
9Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара3613134164260020726Oles Honchar Dnipro National University
10Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”3614131544160020130National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute
11Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького94556963960028222Danylo Halytsky Lviv State Medical University
12Сумський державний університет2141120663760016511Sumy State University
13Ужгородський національний університет2181103543760068539Uzhgorod National University
14Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника64362653660018265Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
15Український державний хіміко-технологічний університет106463863560068540Ukrainian State Chemical Technology University
16Дніпропетровська державна медична академія26864463460070090State Establishment Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine
17Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького43944583460070122The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy
18Таврійський національний університет ім. Вернадського252786393260105157V.I. Vernadsky Crimean Federal University
19Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця67037873260005421Bogomolets National Medical University
20Донецький національний університет імені Василя Стуса178654603160027516Vasyl’ Stus Donetsk National University
21Національний університет “Києво-Могилянська академія”48946063160024416National University of Kyiv-Mohyla Academy
22Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”124549003060068522National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute
23Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки75150702860103609Lesya Ukrainka Eastern European National University
24Харківський національний університет радіоелектроніки289659292760020615Kharkiv National University of Radioelectronics
25Харківський національний медичний університет54221112660007414Kharkiv National Medical University
26Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика32629872560104585Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
27Донецький національний технічний університет131428562560025913Donetsk National Technical University
28Національний університет біоресурсів і природокористування України78926842560015873National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
29Севастопольський національний технічний університет108627162360068517Sevastopol State University
30Одеська національна академія харчових технологій80623152160010628Odessa National Academy of Food Technologies
31Національний авіаційний університет188035052060008300National Aviation University
32Київський національний університет технологій та дизайну46527072060103720Kyiv National University of Technologies and Design
33Національний університет харчових технологій53219432060011864National University of Food Technologies of Ukraine
34Одеський національний політехнічний університет88419261960008605Odessa National Polytechnic University
35Національний фармацевтичний університет96922401860002637National University of Pharmacy
36Донбаська державна машинобудівна академія36521431860080756Donbass State Engineering Academy
37Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького20612671860104553Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
38Буковинський державний медичний університет67510751860022063Bukovinian State Medical University
39Національний лісотехнічний університет України19317041760104402National University of Forestry and Wood Technology Lviv
40Хмельницький національний університет39314901760021463Khmelnytsky National University
41Чернігівський національний технологічний університет3019871760102788Chernihiv National University of Technology
42Вінницький національний технічний університет69815911660088386Vinnytsia National Technical University
43Івано-Франківський національний медичний університет20710071660027669Ivano-Frankivsk National Medical University
44Національна металургійна академія України92112871560103634National Metallurgical Academy of Ukraine
45Тернопільський національний економічний університет55711201560102163Ternopil National Economic University
46Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського1209771560088214K. Ushynsky South Ukrainian Pedagogical University
47Одеський національний медичний університет3939171560030626Odessa State Medical University
48Криворізький національний університет3897391560105119Kryvyi Rih National University
49Запорізький національний технічний університет102714151460006131Zaporizhzhia National Technical University
50Національний гірничий університет України110213501460028371National Mining University of Ukraine
51Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова54411361460070091National Pirogov Memorial Medical University Vinnytsya
52Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського3519291460103780Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
53Одеський державний екологічний університет2359001460001687Odessa State Environmental University
54Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова2917951460007756Admiral Makarov National University of Shipbuilding
55Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка4397391460099538Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
56Луганський державний медичний університет946401460026341Lugansk State Medical University
57Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка1936251460087521Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University
58Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя54313291360013556Ternopil Ivan Puluj National Technical University
59Київський національний університет будівництва і архітектури48911041360103718Kyiv National University of Construction and Architecture
60Національний транспортний університет2868941360068538National Transport University
61Запорізький національний університет4318761360070109Zaporizhzhia National University
62Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба4598701360109880Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University
63Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (1)1888681360070130Volodymyr Dahl East-Ukraine National University
64Приазовський державний технічний університет5407871360104085Pryazovskyi State Technical University
65Придніпровська державна академія будівництва та архітектури1477471360096796Pridneprovskaya State Academy of Building and Architecture
66Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка2037311360108615Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko
67Сумський національний аграрний університет1645961360104424Sumy National Agrarian University
68Харківська медична академія післядипломної освіти36611081260087517Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
69Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (2)4669331260108777Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
70Національний університет водного господарства та природокористування3596901260102787National University of Water and Environmental Engineering
71Харківський національний автомобільно-дорожній університет3286481260021801Kharkiv National Automobile and Highway University
72Чорноморський державний університет імені Петра Могили1955971260087519Petro Mohyla Black Sea National University
73Донецький державний університет управління705681260103692Donetsk State University of Management
74Житомирський державний технологічний університет2225221260104151Zhytomyr State Technological University
75Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка1255171260088375Luhansk Taras Shevchenko National University
76Запорізька державна інженерна академія2934961260104601Zaporozhye State Engineering Academy
77Запорізький державний медичний університет2036991160113330Zaporizhzhia State Medical University
78Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова2855601160104464O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
79Українська медична стоматологічна академія4395161160070097Ukrainian Medical Stomatological Academy
80Львівський  тогрговельно-економічний університет (Львівська комерційна академія)1104461160086754Lviv University of Trade and Economics
81Донбаська національна академія будівництва і архітектури1634461160080783Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture
82Одеська державна академія будівництва та архітектури1584411160086575Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
83Львівський державний університет фізичної культури1353651160019622Lviv State University of Physical Culture
84Харківcький національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 362761160108636H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
85Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського6087831060068528I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
86Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу5115371060008259Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
87Херсонський державний університет2054521060010672Kherson State University
88Луцький національний технічний університет3444471060027293Lutsk National Technical University
89Криворізький державний педагогічний університет863831060109980Kryvyi Rih State Pedagogical University
90Львівський державний університет безпеки життєдіяльності1193621060107262Lviv State University of Life Safety
91Криворізький державний педагогічний університет833551060109980Kryvyi Rih State Pedagogical University
92Житомирський державний університет імені Івана Франка2043091060104091Zhytomyr Ivan Franko State University
93Національний університет фізичного виховання і спорту України743041060104612National University of Physical Education and Sport of Ukraine
94Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна283597960017228Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
95Українська академія друкарства105344960030043Ukrainian Academy of Printing
96Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця259334960104362Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
97Одеський національний економічний університет80319960109494Odessa National Economic University
98Бердянський державний педагогічний університет103317960109901Berdyansk State Pedagogical University
99Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет132272960105706Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University
100Херсонський національний технічний університет228268960110963Kherson National Technical University
101Білоцерківський національний аграрний університет79240960018449Bila Tserkva National Agrarian University
102Донецький національний медичний університет92388860103736Donetsk National Medical University
103Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова277317860104597National Pedagogical Dragomanov University
104Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова259282860088378O.S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications
105Українська інженерно-педагогічна академія243253860080775Ukrainian State Engineering Pedagogical Academy
106Одеський національний морський університет158249860027198Odessa National Maritime University
107Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка84208860109900Sumy State Pedagogical University
108Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка50181860075429Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
109Український державний університет залізничного транспорту248335760104416Ukrainian State University of Railway Transport
110Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського172316760103668Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky
111Національний Університет Цивільного Захисту України111262760108585National University of Civil Defence of Ukraine
112Київський національний торговельно-економічний університет288256760103725Kyiv National University of Trade and Economics
113Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана235183760103721Vadim Getman Kyiv National Economic University
114Харківський державний університет харчування та торгівлі120171760104066Kharkiv State University of Food Technology and Trade
115Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини57134760104063Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
116Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)6899760104694Interregional Academy of Personnel Management
117Львівський національний аграрний університет101312660109894Lviv National Agrarian University
118Полтавський університет економіки і торгівлі134202660105511Poltava University of Economics and Trade
119Житомирський Національний Агроекологічний Університет87184660109815Zhytomyr National Agroecological University
120Міжнародний гуманітарний університет57167660105378International Humanitarian University
121Міжнародний гуманітарний університет57167660105378International Humanitarian University
122Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка103151660107587Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
123Миколаївський національний аграрний університет102137660108748Mykolayiv National Agrarian University
124Донбаський державний педагогічний університет86128660108647Donbass State Pedagogical University
125Університет банківської справи63127660106570Banking University Kyiv
126Вінницький національний аграрний університет73124660110493Vinnytsia National Agrarian University
127Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”56123660104391Open International University of Human Development Ukraine
128Таврійський державний агротехнологічний університет79103660108058Tavria State Agrotechnological University
129Харківський національний університет внутрішніх справ2527660025462Kharkiv National University of Internal Affairs
130Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка85162560104398Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University
131Центральноукраїнський національний технічний університет105128560106553Central Ukrainian National Technical University
132Харківський національний університет будівництва та архітектури114108560105483Kharkiv National University of Construction and Architecture
133Черкаський державний технологічний університет106105560086195Cherkasy State Technological University
134Національний університет “Одеська морська академія”163137460022455National University – Odessa Maritime Academy
135Дніпровський державний технічний університет152131460102132Dniprovsk State Technical University
136Рiвненський Державний Гуманітарний Університет14084460108457Rivne State University of Humanities
137Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля5963460104615Alfred Nobel University
138Київський Університет імені Бориса Грінченка5760460105254Borys Grinchenko Kyiv University
139Уманський національний університет садівництва11460460105106Uman National University of Horticulture
140Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва1559460105808V. Dokuchaev Kharkov National Agrarian University
141Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького4556460109976Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University
142Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка7354460104914Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University
143Національний університет «Острозька академія»4751460004414National University of Ostroh Academy
144Маріупольський державний університет2434460104565Mariupol State University
145Університет “Крок”2723460023850KROK University
146Київський медичний університет80137360016442Kyiv Medical Institute of UAFM
147Київський славістичний університет737360009532Kiev Slavonik University
148Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого6727360104393Yaroslav Mudryi National Law University
149Мукачівський державний університет5126360104619Mukachevo State University
150Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського2046260109889Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
151Державний Університет Телекомунікацій6031260110445State University of Telecommunication
152Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ)1930260109905Kyiv National Linguistic University
153Національна академія державного управління при Президентові України1225260080767National Academy of Public Administration Kyiv
154Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя3510260108618Nizhyn Gogol State University
155Донецкий национальный технический университет, Факультет компьютерных наук и технологий (Державний університет інформатики і штучного інтелекту)48260010311Institute of Artificial Intelligence Problems
156Львівський інститут економіки і туризму78260109936Lviv Institute of Economy and Tourism
157Національний університет “Одеська юридична академія”128260104390National University Odessa Law Academy
158Національний університет «Одеська юридична академія»127260104390National University Odessa Law Academy
159Львівський університет бізнесу та права76260107772Lviv University of Business and Law
160Київський міжнародний університет
95260070129Kyiv International University
161Київський національний університет культури і мистецтв162160110906Kyiv National University of Culture and Arts
162Бердянський університет менеджменту і бізнесу20060109954Berdyansk University of Management and Business
163Харківський Технологічний Університет «ШАГ»30060113290Kharkiv University of Technology ‘Step’