ХІІ студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору»: Секція 2. ІНФОРМАЦІЙНА ТА БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА (звіт)

22.05.2019 | 08:05

20 травня 2019 р. у рамках Фестивалю науки на факультеті культури і мистецтв відбулась  ХІІ студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору». Зокрема, студенти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОР «бакалавр» та «магістр» виголосили понад 20 доповідей.

Наукові студії молодих дослідників репрезентували сучасну візію розвитку спеціальності й практичної діяльності фахівців інформаційного суспільства початку XXI ст. Об’єктом дослідження стали, зокрема, сучасні технології та інновації в обслуговуванні користувачів, коворкінг у бібліотеках як інформаційний експеримент, зарубіжний досвід каталогізації, публічна бібліотека на початку ХХІ ст. й бібліотека в електронному середовищі, віртуальна виставка як інформаційний ресурс, пріоритетні напрями дослідження сучасної української дитячої книги, розвиток інформаційного суспільства (проблема наукового аналізу явища); питання комплектування фонду періодичних видань Львівської обласної наукової бібліотеки, проблема забезпечення доступу до інформації людям з особливими потребами за допомогою модернізації та реорганізацї бібліотек, проблеми реставрації та збереження книжкових фондів, дослідження колекцій видатних діячів у фондах наукової бібліотеки львівського національного університету ім. І. Франка, а також  наукового доробку бібліотекаря, книгознавця, викладача Ольги Колосовської; діяльність Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки у напрямку задоволення інформаційних потреб педагогів і студентів, програми «БІБЛІОМІСТ»а також центру «Вікно в Америку» в системі формування інформаційної культури, міжнародна діяльність УБА; проблеми підготовки фахівців інформаційно-бібліотечної галузі та оптимізації системи підвищення їхньої кваліфікації, а також взаємодії бібліотек із соціокомунікаційними структурами суспільства.

Візуальний ряд заходу був представлений авторськими презентаціями. Секційні доповіді вирізнялись проблемними, актуальними положеннями, що стали предметом обговорення й дискусій.