Кафедра режисури та хореографії презентує навчально-методичний посібник «Історія та синтез мистецтв»

26.07.2018 | 21:33

Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка презентує навчально-методичний посібник для студентів з галузі знань : 02 Культура і мистецтво; спеціальність 024 Хореографія (магістр) «Історія та синтез мистецтв» автор Андрій Львович Дем’янчук.

Посібник містить навчально-методичні матеріали та завдання з вивчення курсу «Історія та синтез мистецтв». Описано предмет навчального курсу, наведено програму й структуру навчальної дисципліни, тематику семінарських занять, матеріали для самостійної роботи, індивідуальне навчально-дослідне завдання, показано методи контролю, розподіл балів, які присвоюють студентам, запитання і тестові завдання для підготовки до заліку, завдання для самостійної роботи, короткий курс лекцій, перелік термінів і список рекомендованої літератури.

Для викладачів і студентів кафедри режисури та хореографії, студентів інших напрямів факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, усіх зацікавлених.

Рецензенти:

Стельмащук Г. Г., доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМУ, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв;

Федорук О. К., доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМУ, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Чура В. І., доктор історичних наук, професор кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка;

Тимків Б. М., доктор філософії, професор, завідувач кафедри методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Плахотнюк О. А., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.