ІІІ Всеукраїнські наукові читання пам’яті академіка Ростислава Пилипчука

25.02.2021 | 09:59

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет культури і мистецтв

Кафедра театрознавства та акторської майстерності

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Національна академія мистецтв України

 

ІІІ Всеукраїнські наукові читання

пам’яті академіка Ростислава Пилипчука

(26 лютого 2021 р.)

 

 

 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

Львів – 2021

 

26 лютого 2021 р.

Онлайн-конференція на платформі Zoom:

https://zoom.us/j/2968594004?pwd=Vzk5M2NyU0tNUTVHTy9JeVhiQ2U5Zz09

 

10.00 – Відкриття наукових читань.

10.10–11.10 – Перше засідання.

Голова – професор, дійсний член НТШ Богдан Козак.

Секретар – Софія Роса-Лаврентій.

 

Олександр Клековкін (Київ)

Формула мистецтва: спроби знаходження невідомого і розв’язання рівняння.

 

Наталія Владимирова (Київ)

Епістолярій – як наукове джерело театрознавства.

 

Майя Гарбузюк (Львів)

“Трагедія, або Візерунок смерті Святого Яна Хрестителя…” Я. Ґаватовича (1619): реконструкція контексту.

 

Ганна Веселовська (Київ)

Іван Мазепа в текстах Ростислава Пилипчука: дійсне і бажане.

 

11.10 – 11.20   Перерва

 

11.20–12.20 – Друге засідання.

Голова – Майя Гарбузюк.

Секретар – Роман Лаврентій.

 

Галина Ботунова (Харків)

Творча і педагогічна діяльність Івана Юхименка у Харкові 20–30-х XX cт.

 

Роман Лаврентій (Львів)

Урбанізаційні процеси та український театр Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст.

 

Софія Роса-Лаврентій (Львів)

Досвід актриси українського театру Східної Галичини міжвоєнного періоду.

 

Ірина Патрон (Київ–Львів)

Кіноклуби міжвоєнного Львова: спроба класифікації.

 

12.20 – 12.30   Перерва.

 

12.30–13.30 – Третє засідання.

Голова – Майя Гарбузюк.

Секретар – Христина Новосад-Лесюк.

 

Василь Андрійцьо (Ужгород)

Руський театр товариства “Просвіта” в Ужгороді (1921–1929) і його роль у подальшому розвитку театрального процесу на Закарпатті.                                        (До 100-річчя заснування театру).

 

Ірина Мелешкіна (Київ)

Київський єврейський театр “Кунст Вінкл” (1919–1928).

 

Юліана Полякова (Харків)

Книги серії “Театральна бібліотека” видавництва “Рух”: принципи відбору та читацьке призначення.

 

Юлія Щукіна (Харків)

“Сорочинський ярмарок” О. Рябова на сцені Театру музичної комедії України: від соцреалістичних до постмодерних інтерпретацій.

 

13.30 – 13.40   Перерва

13.40–14.25 – Четверте засідання.

Голова – професор, дійсний член НТШ Богдан Козак.

Секретар – Ірина Патрон.

 

Христина Новосад-Лесюк (Київ)

Музика до вистав Львівського театру юного глядача ім. М. Горького: вікові особливості глядача.

 

Людмила Ванюга (Тернопіль)

Тернопіль-Ельблонг: діалог театральних культур.

 

Олександр Куцик (Ужгород)

Українська класика на сцені Закарпатського академічного обласного театру ляльок “Бавка”.

 

14.25 – 14.45 Закриття конференції. Підведення підсумків.

 

 

Інформація про доповідачів

 

Андрійцьо Василь Михайлович, кандидат мистецтвознавства, заслужений працівник культури України, завідувач кафедри мистецьких дисциплін Комунального закладу вищої освіти “Ужгородський інститут культури і мистецтв” Закарпатської обласної ради.

Ботунова Галина Яківна, доцент, заслужений працівник культури України, завідувач кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.

Ванюга Людмила Степанівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Веселовська Ганна Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, старший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України.

Владимирова Наталія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, член-кореспондент НАМ України.

Гарбузюк Майя Володимирівна, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка, голова Театрознавчої комісії НТШ.

Клековкін Олександр Юрійович, доктор мистецтвознавства, професор кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент НАМ України.

Куцик Олександр Петрович, заслужений артист України, режисер Закарпатського академічного обласного театру ляльок “Бавка”, викладач Ужгородського Інституту культури і мистецтв, викладач Ужгородського Інституту культури і мистецтв.

Лаврентій Роман Ярославович, старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка, секретар Театрознавчої комісії НТШ.

Мелешкіна Ірина Олександрівна, заступниця директора з наукової роботи Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.

Новосад-Лесюк Христина Назарівна, аспірантка кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

 

Патрон Ірина Василівна, аспірантка кафедри кінознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка.

Полякова Юліана Юріївна, головний бібліограф Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Роса-Лаврентій Софія Ігорівна, асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка.

Щукіна Юлія Петрівна, старший викладач кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.

 

 

 

Оргкомітет:

Крохмальний Р. О., декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент, кандидат філологічних наук.

 

Козак Б. М., завідувач кафедри театрознавства та акторської майстерності, професор, академік НАМ України

 

Гарбузюк М. В., доктор мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності

 

Лаврентій Р. Я., старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

Часовий регламент на засіданнях:

доповідь – до 15 хв., виступ під час обговорення – 1-2 хв.

__________________________