До уваги вступників на навчання за ОС Маґістр у 2018 році!

17.01.2018 | 11:10

Шановні абітурієнти!

До Вашої уваги – інформація про Вступ до магістратури!

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013  «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», 016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 035 «Філологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 281 «Публічне управління та адміністрування» – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому12 липня
Закінчення прийому26 липня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)27 липня
Терміни проведення вступних випробувань28 липня – 04 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення07 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення08 серпня – 10 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовленнядо 15:00 11 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб
до 17:00 17 серпня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних і юридичних осіб
до 12:00 20 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осібдо 15 вересня

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3 , де

П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 0 до 30 балів),

П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 0 до 50 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

За результатами складання вступного іспиту з іноземної мови Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування і надає допуск до складання фахового випробування. За результатами складання фахового випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування та надає допуск до участі у конкурсі.

Таблиця 4
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра)

Завантажити (PDF, 1,79MB)

Детальніше…