«БІБЛІОТЕКА І КНИГА У ЦИФРОВОМУ МЕДІАСВІТІ»

31.08.2017 | 22:09

Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут журналістики

Кафедра бібліотекознавства та інформології

Українська бібліотечна асоціація

 

 

IIІ всеукраїнська студентська

науково-практична конференція

«БІБЛІОТЕКА І КНИГА У ЦИФРОВОМУ МЕДІАСВІТІ»

 

м. Київ, 29 вересня 2017 р.

 

Загальна інформація

 

Мета конференції: обговорення результатів досліджень студентів з актуальних проблем книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, видавничої справи, архівознавства, інформаційної діяльності та суміжних галузей знань.

 

Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка,

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б.

 

До участі у IIІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції запрошуються студенти та аспіранти вищих навчальних закладів України різних рівнів акредитації, які активно займаються науковими дослідженнями з книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, видавничої справи, архівознавства, інформаційної діяльності та суміжних галузей знань.

 

Секції: «Бібліотекознавство і бібліографознавство», «Інформаційна та архівна справа», «Книгознавство, видавнича справа та книгорозповсюдження».

 

Мова конференції: українська.

 

Розклад роботи

 

Розклад роботи конференції 29 вересня 2017 р.

9.30–10.00 Реєстрація учасників

10.00–11.20 Пленарне засідання

11.20–11.50 Обідня перерва

11.50–13.10 Робота секцій

13.10–13.40 Кава-брейк

13.40-14.00 Підведення підсумків

14.00–16.00 Екскурсія по Києву

 

Реєстрація

 

Для участі в роботі IIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції потрібно надіслати до організаційного комітету до 10 вересня 2017 року такі документи:

 

 • реєстраційну форму учасника конференції;
 • тези доповіді за підписом наукового керівника;
 • електронний варіант тез.

 

Видання збірника тез планується у друкованому/електронному форматі на CD.

Рішення про включення доповідей у програму і збірник матеріалів конференції приймається організаційним комітетом.

 

Вимоги до тез доповіді

 

 • Обсяг тез – до 3-х сторінок формату А4, орієнтація книжкова;
 • текст друкується через 1 інтервал, усі поля – 2 см, абзац – 1,25 см, текстовий редактор Word, шрифт – Times New Roman; 14 кегль; вирівнювання по ширині;
 • індекс УДК ліворуч зверху;
 • ініціали, прізвище автора зверху ліворуч;
 • нижче подаються:
 • курс, спеціальність, повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається студент/аспірант;
 • інформація про наукового керівника (прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь та вчене звання);
 • назва доповіді прописними літерами (по центру);
 • основний текст;
 • для набору формул, графіків і таблиць (не більше 4-х) використовувати вмонтовані до Word програми;
 • посилання на використані джерела в тексті подаються у квадратних дужках, наприклад: [5, с. 25], де перше число – номер джерела у списку літератури, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс). Декілька джерел слід відділяти крапкою з комою, наприклад: [1; 4; 6];
 • список використаних джерел оформлюється в кінці тез за вимогами чинних стандартів бібліографічного опису (шрифт курсив);
 • назва файлу складається з прізвища доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез (статті) – Тези (стаття). Наприклад: Яковенко_Заявка.doc, Яковенко_Тези.doc

 

Матеріали, подані та оформлені з порушенням вимог, не розглядатимуться.

 

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва за індивідуальним запитом. Проживання і харчування за рахунок учасників.

 

Реєстраційна форма учасника конференції


Прізвище, ім’я, по батькові студента/аспіранта
Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається студент/аспірант, курс, спеціальність
Контактний телефон студента/аспіранта
Електронна адреса студента/аспіранта
Поштова адреса студента/аспіранта
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника
Повна назва установи, в якій працює науковий керівник, посада, науковий ступінь, вчене звання
Контактний телефон наукового керівника
Електронна адреса наукового керівника
Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Особиста участь* і публікація матеріалів

Тільки особиста участь (усна доповідь)

Тільки публікація

Повна назва доповіді

 

*Учасники, які не мають можливості взяти особисту участь у засіданнях конференції, можуть надіслати відеозапис свого виступу на електронну адресу оргкомітету.

 

Для всіх учасників передбачається можливість демонстрації презентацій.

 

Координати організаційного комітету

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кафедра бібліотекознавства та інформології, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, каб.112, м. Київ, 04212, (044) 485-20-94, kbi.ij@kubg.edu.ua

 

Координатор конференції:

доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Сошинська Вікторія Євгенівна:

+38067 935 29 72; v.soshynska@kubg.edu.ua

 

Адреса для надсилання заявок і тез: v.soshynska@kubg.edu.ua

Інформ Лист