Бібліотечні фонди як історично-культурний феномен: збереження, опрацювання, дослідження

08.02.2019 | 22:07

17 травня 2019 р.

у Науковій бібліотеці

Львівського національного університету імені Івана Франка

відбудеться

Всеукраїнська науково-практична конференція “Бібліотечні фонди як історично-культурний феномен: збереження, опрацювання, дослідження”.

Робота секцій Конференції передбачає такі тематичні блоки, як:
1) формування бібліотечних фондів і колекцій: від ранньомодерної доби до “цифрового” сьогодення;
2) сучасні технології і практики збереження бібліотечних фондів. Науково-реставраційна робота;
3) проблеми опису, каталогізації та удоступнення бібліотечних фондів;
4) дослідження бібліотечних фондів і колекцій: історико-книгознавчий і бібліографознавчий аспекти;
5) оцифрування фондів і колекцій як напрям бібліотечно-інформаційної роботи. Бібліотечні цифрові репозитарії: створення, використання, перспективи розвитку;
6) бібліотеки та їх фонди у сприйнятті читачів
ХХІ ст.: індивідуальний, груповий та регіональний виміри.
Просимо подати заявку та підтвердити участь у Конференції до 20 квітня 2019 р. Робочі мови конференції українська, англійська, польська. Доповіді учасників конференції, оформлені як наукові статті (обсяг – не менше 0,5 арк.), публікуватимуться у рецензованому фаховому виданні “Вісник Львівського університету. Серія історична” українською та англійською мовами; тексти доповідей польською мовою повинні бути перекладені українською або англійською. Вимоги до оформлення статей відповідно до наукового стилю Chicago/Turabian Manual of Style подані у додатку.
Тексти статей необхідно надіслати до 1 червня 2019 р.
Конференція відбудеться у приміщенні Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5). Під час її проведення буде організовано низку виставок та презентацій.
Організатори Конференції не забезпечують учасникам оплату проїзду, проживання та харчування, однак можливе сприяння у резервуванні місць у готелях Львова.

Контактні телефони: (032) 239-47-54, (032) 239-43-59, (032) 239-42-41.
Електронна пошта: library@lnu.edu.ua lb_method@lnu.edu.ua