29 вересня 2021 року відбувся Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія»

29.09.2021 | 20:59
29 вересня 2021 року відбувся Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія»
За участі закладів вищої освіти України, Національного агента забезпечення якості вищої освіти, членів Галузевої експертної ради 02 «Культура і мистецтво», громадських організацій та роботодавців.
Організатор: Львівський національний університет імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв. (координатор Олександр Плахотнюк)
До участі запрошені гаранти освітніх програм, експерти практики акредитації спеціальності 024 Хореографія, представники Національного агента забезпечення якості вищої освіти, Галузевої експертної ради 02 «Культура і мистецтво», громадські організації, всі зацікавлені сторони. Діалог є чудовою можливістю поділитись та вивчити кращий досвід в Україні і закордоном
Основні тематичні напрямки роботи науково-практичного семінар-практикуму:
– Гарант освітньої програми: особливості діяльності, роль у стратегії розвитку надання якісної освіти.
– Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку якісної вищої освіти спеціальності 024 Хореографія.
– Формування освітніх програм відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії).
– Особливості регіонального контексту освітніх програм за спеціальністю 024 Хореографія.
– Інноваційні підходи підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія.
– Впровадження Стандартів вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія: проблеми та перспективи.