Народний костюм та сценічне оформлення танцю

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Дем'янчук А. Л.
416Дем'янчук А. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Дем'янчук А. Л.
416Дем'янчук А. Л.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Навчальна дисципліна «Народний костюм та сценічне оформлення танцю» розкриває значимість художнього оформлення хореографічного твору, знайомить студентів з історією виникнення одягу та костюму, з національними особливостями костюмів народів світу та регіональними особливостями українського національного вбрання. До основного завдання курсу входить ознайомлення студентів з історією виникнення костюму та костюмами народів світу в різні історичні епохи (Стародавній Єгипет, Рим, Візантія, Арабський Схід, Індія, Японія, Китай та ін.), вміти проаналізувати історичний розвиток костюму народів Західної Європи (V- XVII ст.) та України, а також дослідити значення образотворчого і театрально-декораційного мистецтва як невід’ємної складової хореографічного твору.

Мета дисципліни:

 • надати студентам базові знання про основні аспекти історичного розвитку народного та сценічного костюму (в Україні та світі) від найдавніших часів до кінця XX ст. у контексті художньо-стильових особливостей кожної історичної доби;
 • подати основи творчої організації художньої цілісності костюма і сценічного оформлення хореографічного твору. Знання елементарних основ створення танцювального сценічного костюма різних видів та жанрів хореографічного мистецтва;
 • розвинути в студентів навички застосування отриманих на лекціях знань у практичній діяльності, зокрема в композиційних засадах створення (конструюванні, моделюванні) сучасних сценічних костюмів

Завдання курсу:

 • допомогти студентам усвідомити необхідність професійного підходу до створення сценічного костюма, як частини виразного засобу танцювальної творчості;
 • ознайомити з основами геометричного зображення ескізу костюма;
 • сформувати вміння вибрати і використовувати в роботі над хореографічною постановкою образні рішення сцени.

Результати навчання:

 • знати:
 • джерельну базу предмета, методи його дослідження;
 • історію виникнення одягу та костюму, національні особливості костюмів народів світу та регіональні особливості українського національного вбрання;
 • архітектуру сцени, специфіку виготовлення декорацій, бутафорії, реквізиту;
 • теоретичні основи творчої організації цілісності костюма і сценічного оформлення танцю;
 • основи геометричного зображення ескізу костюма;
 • матеріали для виготовлення одягу, тканини та їхнє оздоблення;
 • композиційні засади створення сценічного костюму, ансамблю;
 • доповнення та прикраси, модні в ту чи іншу історичну добу;
 • символіку орнаментальних мотивів і окремих частин одягу;
 • наукову термінологію предмету.
 • вміти:
 • характеризувати національні особливості костюмів народів світу та регіональні особливостями українського національного вбрання;
 • архітектуру сцени, специфіку виготовлення декорацій, бутафорії, реквізиту;
 • вибирати і використовувати в роботі над хореографічною постановкою образні рішення сцени;
 • проектувати сценічний костюм з використанням традицій крою, орнаменту, декору, доповнень національного українського строю;
 • створити, опираючись на набуті теоретичні знання, колекцію сучасного сценічного костюму;
 • застосовувати знання з даної дисципліни в педагогічній діяльності.