Державний екзамен (основний музичний інструмент, диригування)

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Опис курсу

  • Державний екзамен (основний музичний інструмент, диригування) проводиться у формі публічного концертного виступу в присутності ЕК зі спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) для освітньої програми «Середня освіта (музичне мистецтво)» першого (бакалаврського) рівня освіти. Виконується в 8 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
  • Метою є підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності, подальший розвиток набутих на попередніх курсах інструментально-виконавських і диригентських навичок, опанування фактурою твору для поглибленого музикознавчого аналізу й використання набутих знань у педагогічній практиці.

Рекомендована література

1. Abromavičiúte Z. Akordeonisto grojiomo igüdziu ugdumas. – Vilnus, 1991.

2. Accordion // Carlo Bohländer, Karl-Heinz Holler. Jazzführer in zwei Banden. – Leipzig: Edition Peters, 1980. -8.38.

3. Maurer Walter. Accordion. – Wien, 1983. – 336 s.

4. Nicolaus Dylecki (ca. 1630–1690). Vesperae. Liturgia. Concerti quatuor vocum / ed. Irina Gerasimova. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Sub Lupa, 2018. 258 c.

5. Sachs Curt. Historia instrumentów muzycznych / Tlumaczyl S. Ołedzki. – Warszawa: PWN, 1975. – 556 s.

6. Аккордеон // Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. Т1. – Советская энциклопедия. 1973. – С.82.

7. Акогdеоn // Mała епсукlоресdііа muzyкі. – Warszawa: PWN, 1981. – S.24.

8. Антків М., Антків Ю. Хорове сольфеджіо. Львів: СП “БаК”, 1997. 124 с.

9. Антків Ю. Їде святий Миколай. Пісні про святого Миколая для триголосного шкільного хору з фортепіанним супроводом в аранжуванні Юрія Антківа: методичний посібник. Львів: Простір М, 2009. 36 с.

10. Антків Ю. Колядки та щедрівки для однорідного та мішаного хорів. Львів, 2013. 140 с.

11. Басурманов А.П. Справочник баяниста і Под общей ред.проф. Н.Я. Чайкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский композитор, 1986. – 124 с., ил. 20 л.

12. Баштан С., Омельченко А. Школа гри на бандурі. – К.: Муз. Україна, 1989

13. Баян И Музыкальная энциклопедия/Гл. ред. Ю.В. Келдыш. ТІ. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – С.372.

14. Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста. Вопросы теории и практики: Учебное пособие для среднихи высших учебных заведений. – Муз. Україна, 1989. – С.4-41.

15. Вопросы профессионального воспитания баяниста. Труды ГМПИ им. Гнесиных. – Вып.48.-М., 1980.

16. Г Басурманов А.П. Концерты для баяна // Музыкальная жизнь. – 1972. – Mb 13.-С.6.

17. Г. Петер „Блокфлейта в минулому і сучасності” (Додаток. Приклади орнаментування і дімінуювання авторами 16-17 ст.ст.)

18. Г.Ф. Телеман „Методичні сонати”

19. Герасименко О., Етюди для бандури. К., 2004

20. Горенко Л. Робота баяніста над музичним твором.Методичні поради. – <.: Музична Україна, 1982. – 50с.

Силабус:

Завантажити силабус