Про українсько-ізраїльський науково-дослідний проект

У Львівському національному університеті імені Івана Франка спільно із Єврейським університетом у Єрусалимі виконується колективний міжнародний науковий проект Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і технологій Держави Ізраїль у контексті українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020-2021 роках «Нігун хасидів на Правобережній Україні та Східній Галичині: між питомими та напливовими  звуковими ландшафтами». Керівником в Україні цієї науково-дослідної теми є Ольга Коломиєць, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв. У виконанні цього проекту також задіяна аспірантка ІІ курсу кафедри музикознавства та хорового мистецтва Надія Лисевич, а також колега з кафедри фольклористики ім. акад. Ф. Колесси філологічного факультету асист. Ірина Федун.

Проект, який вперше об’єднав дослідників української та ізраїльської етномузикологій та поєднує студії в галузі типології української етномузики, а також вивчення музичної культури етнічних меншин України (Львівський національний університет імені Івана Франка) та музичної юдаїки (Єврейський університет у Єрусалимі) має на меті за допомогою поглибленого систематичного вивчення та масштабних порівняльних студій, започаткованими класиками українського та світового етномузикознавста, встановити обставини виникнення та розвиток в Україні виду хасидської музики – нігун, верифікувати гіпотези науковців, які працювали в Україні впродовж ХХ ст. щодо синтезу музичних традицій єврейських та українських спільнот, визначити типологічні характеристики та музичні зв’язки (зокрема типи музичної модальності та рівень ритмічної спорідненості) між хасидською музикою та того звукового простору, в якому вона розвивалась на українських етнічних землях. Проект відповідає пріоритетному науковому напрямку «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави».