Звітна студентська наукова конференція: секція «Інформаційна та бібліотечна справа»

22.05.2018 | 19:15

21 травня 2018 року відбулася Студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору». Одна з секцій конференції – «Інформаційна та бібліотечна справа». На секції виступали студенти денної форми навчання за спеціальностями «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» В основі більшості студентських доповідей – результати курсових і магістерських досліджень.

Завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії доц. Демчук Н. Р. виступила із вступним словом. Демчук Н. Р. зазначила, що кожного року студенти кафедри беруть активну участь у звітній студентській науковій конференції, яку організовує факультет культури і мистецтв.  Усі студентські дослідження – актуальні. Доц. Демчук Н. Р. наголосила на регламенті конференції.

Студентка Клеіна Катерина (група КМБ-21) виступила із доповіддю Дослідження аспекту взаємодії мистецтва кіно та книги у формуванні читацького інтересу (на підставі публікацій періодичного видання «Поліграфія і видавнича справа» (2013 – 2017)). У доповіді було наголошено, що знижуються показник попиту на книги, оскільки телеекрани перешкоджають сприйманню книги і її поширенню. Студентка розкрила причини популярності фільмів, збільшення попиту на них уважила, що екранізації можна використати у популяризації читання, оскільки екранізація додає книжці позитивного іміджу.

Студентка Остапик Дарія (група КМБ-21)виступила із доповіддю «Бенгмарніт як ефективний засіб управління змінами в бібліотеці (на підставі публікацій «Вісника ХДАК» (2014 – 2016))». Студентка акцентувала на тому, що бенгмарніт –  ефективна маркетингова технологія, інструмент подолання відставання у бібліотечній діяльності. Для впровадження бенгмарніту треба виявити бібліотеку-лідера, на яку необхідно  орієнтуватися.

Студентка Волковецька Романа (група КМБ-31) виступила із доповіддю «Перша Львівська медіа тека як інтерактивний публічний простір  (з досвіду ЦБ для дорослих імені Лесі Українки м. Львова)». У доповіді було розкрито базову термінологію, ступінь визначення діяльності медіатек. Окрему увагу звернено на напрями діяльності сучасних медіатек, їх технічне оснащення. Підсумованго, що медіатеки структурно органічно вписалася в діяльність українських бібліотек і, зокрема, у діяльність ЦБ для дорослих імені Лесі Українки.

Студентка Шпак Мирослава (група КМБ-31) виступила із доповіддю «Система обслуговування студентів-іноземців (на прикладі НБ ЛНМУ імені Данила Галицького)». Студентка наголосила, що потрібно використовувати нові технології, щоб покращити бібліотечний сервіс, міжнародну співпрацю  Сучасні бібліотеки потребують фахівців зі знанням іноземних мов для підвищення якості обслуговування студентів з-за кордону. Працівники НБ ЛНМУ імені Данила Галицького надають консультативну допомогу іноземцям. Велика роль відводиться веб-сайту в інформуванні студентів, комплектуванню бібліотеки, комп’ютеризації, створенню електронних каталогів і баз даних.

Студентка Боршовська Анна (група КМБ-31) виступила із доповіддю «Організація надання платних послуг у бібліотеці вищого навчального закладу (на прикладі НБ ЛНУ імені Івана Франка)». У доповіді було проаналізовано перелік платних послуг бібліотек, затверджений на рівні уряду. Найбільшу увагу студентка присвятила Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка, розповівши про платні послуги, вперше затверджені у 1990 р., розробку відповідної документації.

Студент Фединяк Микола (група КМБ-31) виступив із доповіддю «Участь львівських бібліотек у конкурсах Української бібліотечної асоціації». У доповіді було проаналізовано проведення двох конкурсів для українських бібліотек – «Бібліотека року» і «Кращий е-каталог» , які сприяють підвищенню ефективності роботи, спонукають до розвитку нових ідей, збільшення престижу бібліотек, привабленню користувачів.

Студент Стрипа Роман (група КМБ-31) виступив із доповіддю «Діяльність Львівського бібліотечного форуму (2010 – 2017) як творчий майданчик для розвитку бібліотек України». Студент розповів про специфіку формування складу оргкомітету Бібліотечного форуму, його основні напрями. Зупинився на тематичних особливостях Форуму, джерелах фінансування. Також було проаналізовано роботу двох секцій – адвокаційної і освітньої.

Студентка Іванус Анастасія (група КМБ-31) виступила із доповіддю «Формування фонду електронних документів (на прикладі НБ ЛНУ імені Івана Франка)». Іванус А. зазначила, що бібліотечно-інформаційне обслуговування зазнало змін – застосовуються новітні технології, відбувається поповнення електронних документів у Інтернет-мережах. Чимало електронних видань бібліотеки розміщено на її сайті, оцифровуються такі друковані видання, як: «Вісники Львівського університету. Серія: книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології», серія «Біобібліграфія вчених Львівського  університету», серія «Українська біобібліографія» та ін.

Студентка Корявова Анастасія (група КМБ-41)виступила із доповіддю «Історія книги та книгодрукування: тематичний бібліографічний покажчик (за матеріалами фахової періодики 2011 – 2017 рр.)». Інформацію про функціональний підхід до вивчення книги було знайдено  у «Віснику Книжкової палати», «Наукових працях НБУВ», «Записки ЛНБ ім. В. Стефаника» та ін.  Дослідники О. Бондар, В. Фрис, О. Железняк, О. Седляр, І. Ціборовська-Римарович та ін. висвітлювали різні проблеми розвитку української книги. Студентка узагальнила: історія української книги досліджена добре, це глибока і різностороння тема, яку можна вивчати з різних ракурсів.

Студентка Скварок Марія (група КМБ-41) виступила із доповіддю «Бібліотечний персонал: навчання, умови праці, соціальний захист: тематичний бібліографічний покажчик (за матеріалами фахової періодики 2008 – 2017 рр.)». Скварок М. окреслила основні проблеми, які розглядаються у публікаціях періодичних видань «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Бібліотечна планета», «Бібліотечний вісник», «Вісник Книжкової палати» та ін. Виділила дослідників, які пишуть про різні аспекти функціонування бібліотечного персоналу – І. Шевченко, Т. Новальська, Н. Бачинська, В. Загуменна та ін. Ці вчені розглядають питання безперервної бібліотечно-інформаційної освіти, ефективності підготовки і роботи кадрового ресурсу у бібліотеках.

Студентка Катеринюк Анна (група КМБ-11м) виступила із доповіддю «Консолідовані інформаційні ресурси ВАМ, DDB та Europeana: порівняльний аналіз». У доповіді говорилося про основні об`єднані інформаційні ресурси зарубіжних бібліотек, архівів та музеїв  – LAM (Великобританія),  MAB (Італія) та BAM (Німеччина). Найбільшу увагу біло приділено німецьким науково-культурним порталам.

Студент Ковальчук Євген (група КМБ-11м) виступив із доповіддю «Хмарні технології в інформаційних сервісах бібліотек». У доповіді Ковальчук Є. значну увагу приділив представленню бібліотечних послуг у соціальних мережах та блогах як одних із інструментів популяризації бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комунікаційних послуг віддаленим користувачам. Описана система електронного документообігу з використанням хмарних технологій, її переваги, параметри та функціонування, зокрема, на прикладі зарубіжних компаній і організацій.

Наукове керівництво підготовкою доповідей студентів здійснювали викладачі кафедри бібліотекознавства і бібліографії: проф. Кунанець Н. Е., зав. каф,  Демчук Н. Р., доц. Колосовська О. М., доц. Біловус Г. Г., ас. Седляр О. В., ст. викл. Рибчинська Н. А., ст. викл. Цвіркун І. О.

асист.Сирота Л.Б.