Звіт проф.Медведика Ю.Є. про участь у Міжнародній славістичній конференції у м. Кошіце (Словаччина)

01.11.2018 | 09:44

Упродовж 23 – 27 жовтня ц. р. у м. Кошіце відбулася міжнародна славістична конференція «Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. Storočia», яку було організовано Інститутом славістики ім. Яна Станіслава Словацької академії наук (директор проф. Петер Женюх) та Центром духовності Схід – Захід ім. Міхала Лацка у Кошицях (директор проф. Сімон Марінчак) в рамках презентації результатів дослідження ґрантового проект APVV-14-0029 під назвою «Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia».

Словацькі дослідники ґрантового проекту та запрошені зарубіжні науковці з Чехії, Польщі, Німеччини, Росії, Болгарії та України впродовж трьох днів мали можливість у рамках пленарних засідань виголосити свої доповіді, які стосувалися різноманітних інтердисциплінарних питань сучасних славістичних студії, що охоплюють аналіз гóловно писемно-культурної спадщини у Карпатському регіоні, до якого належить і частина адміністративних земель Східної Словаччини.

Переважна більшість доповідей викликала жваве зацікавлення учасників конференції з різних країн, оскільки науковий контекст та геополітичні реалії багатовікової суспільно-культурної, релігійно-мистецької, міжконфесійної співпраці у площині гуманітарного дискурсу Slavia BizantinaSlavia Latina є вельми актуальним як з об’єктивного ретроспективного погляду, так і у площині формування нових концептуальних засадничих принципів наукового аналізу сьогодні та на майбуття.

Відрадно, що українська наукова проблематика була більшою чи меншою мірою актуалізована у виступах майже кожного доповідача, що й не дивно з погляду на понад тисячолітні культурно-релігійні потужні впливи Русі-України на теренах так званого історичного Закарпаття, значну частину автохтонних жителів якого становили та становлять русини-українці.

У завершальний день роботи конференції організаторами було заплановано доповіді, які стосуються питань дослідження української літургійної та паралітургійної (позацерковної) музичної спадщини греко-візантійської традиції, що набула особливого значення для утвердження духовного співу в Мукачівській єпархії впродовж XVIII ст. Відтак з доповідями виступили доцент Мукачівського гуманітарного університету Ігор Задорожний («Проблематика досліджень та джерела музичних текстів Літургій Простопінія Бокшая-Малинича») та професор Львівського національного університету ім. Івана Франка Юрій Медведик («Українські духовні пісні у рукописних співаниках XVIII ст. укладених християнами Мукачівскої єпархії: питання джерелознавства, текстології, інципітування»).

Відрадно, що тексти доповідей у формі статей будуть опубліковані у найближчих числах поважного словацького славістичного часопису «Slavica Slovaca», який індексується у переліку видань параметричних баз даних Scopus.

Проф.Медведик Ю.Є.