Завершилось навчання на чергових курсах підвищення кваліфікації для фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

14.11.2017 | 14:50

Упродовж 26 жовтня – 11 листопада 2017 року кафедра бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв спільно з Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки провели курси підвищення кваліфікації для фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Слухачами курсів були працівники Наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, бібліотеки Української академії друкарства, Львівської обласної наукової медичної бібліотеки. Дисципліни навчального комплексу відображали пріоритетні напрями розвитку сучасного інформаційно-бібліотечного фаху й були згруповані відповідно у цикли: «Інформаційно-бібліотечна справа: нові стратегії розвитку» та «Актуальні проблеми сучасного бібліографознавства і книгознавства».

Пропонуємо світлини з підсумкових занять.