Завершені творчі випробування з спеціальності 024 Хореографія на І курс магістри

26.07.2021 | 17:00

Завершені творчі випробування з спеціальності 024 Хореографія на І курс магістри (денна форма навчання) освітня програма Хореографія другій (магістерський) рівень вищої освіти, сесія для абітурієнтів на основі диплому бакалавра. 26.07.2021 року. (частина 7) кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Попереду вступні випробування в аспірантуру на третій освітньо-науковий рівень вищої освіти (доктор філософії) спеціальність «Хореографія»