Засідання вченої ради факультету культури і мистецтв

19.02.2016 | 17:42

ЗАСІДАННЯ
вченої ради факультету культури і мистецтв

23.02. 2016 р.  13.20
вул. Валова, 18,  ауд. ім. В.Труша

Порядок денний:

1.Про вибіркові дисципліни

доповідає декан Крохмальний Р.О., доц.Біловус Г.Г., завідувачі кафедр

2.Про рекомендацію кандидатур до участі у конкурсному відборі членів НМК (підкомісій) сектору вищої освіти НМР МОН України

доповідає декан Крохмальний Р.О., завідувачі кафедр

3.Затвердження ліцензійної справи 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” ОР Бакалавр (денна і заочна форми).

доповідає проф.Козаренко О.В.

4.Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2015-2016 н.р.

доповідають: заст.декана Дубровний Т.М., завідувачі кафедр

5. Про підсумки звітної наукової конференції Університету за 2015 рік на факультеті.

доповідають: заст.декана Дубровний Т.М.

6. Про підготовку до вступної кампанії 2016 р. (склади екзаменаційних комісій, склади апеляційних комісій, положення про творчі конкурси, принципи оцінювання).

доповідає декан Крохмальний Р.О.

7. Про базу тестових завдань для проведення фахових вступних випробувань.

доповідають доц.Гарбузюк М.В., доц.Демчук Н.Р., доц.Белінська Л.С.

8. Про заходи на відзначення шевченківських днів в Університеті.

доповідає декан Крохмальний Р.О.

9. Про організаційну, навчально-методичну, наукову, творчу та виховну роботу кафедри режисури та хореографії (створення комісії).

доповідає декан Крохмальний Р.О.

10.Різне