Засідання науково-методичного семінару факультету

31.03.2015 | 23:39

31 березня 2015 року відбулося засідання науково-методичного семінару факультету. Доповідач (ст. викл. Пугач Л. Ю.) мультимедійною презентацією продемонструвала еволюцію каналів комунікації, які виступають органічною складовою суспільно-комунікативної системи. Ст.викл. Пугач Л. Ю. наголосила на важливості комунікації як самостійного виду людської діяльності, яка забезпечує рух культурних надбань в соціальному просторі та часі. Любов Пугач проілюструвала та схематично відобразила етапи еволюції СКС – від усної через документну до електронної комунікації. При цьому, було продемонстровано тісний зв’язок СКС із еволюцією культури, яка представлена у своєрідних стадіях: пра-, архео-, палео-, нео-, постнеокультури.
Ст.викл. Пугач Л.Ю відповіла на запитання. Учасники семінару відзначили цікавий спосіб розкриття актуальної проблематики в пропонованій доповіді.

  IMG_3790 IMG_3791ж IMG_3792  IMG_3806