Запрошення взяти участь у спеціалізованому курсі для викладачів Університету “Вдосконалення викладацької майстерності”

18.09.2020 | 12:04

Шановні викладачі, запрошуємо взяти участь у спеціалізованому курсі для викладачів Університету “Вдосконалення викладацької майстерності”!

Курс побудований за модульною структурою та має на меті вдосконалення викладацької майстерності, шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій.
Програма курсу орієнтована на сучасні принципи забезпечення якості освіти і поєднує 4 модулі:
1. Основні засади сучасної системи вищої освіти.
2. Сучасні ІТ-компетентності у роботі викладачів ЗВО.
3. Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади.
4. Медіаграмотність та міжнародна комунікація.
У ході навчання Ви :
– прослухаєте тренінги за участі експертів НАЗЯВО;
– під менторством викладачів курсу оновите програму щонайменше однієї навчальної дисципліни,
розробите електронний курс і навчитесь використовувати усі можливості платформи MOODLE;
– розберете алгоритм підготовки матеріалів до акредитації освітньої програми;
– опануєте необхідні навички для проведення індивідуального супроводу студента під час навчання (наставництво, менторство);
– навчитесь використовувати веб-ресурси не лише в навчальному процесі, а й освоїте як правильно будувати промоцію освітньої програми.
Тривалість курсу 180 год, 6 кредитів. Навчання на курсі підтверджується відповідними сертифікатами та є безкоштовними для викладачів Університету.
Детальніше про курс:
https://www.lnu.edu.ua/teaching-excellence/
Подати заявку на участь у курсі:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSAoShAtNw4C8t6hJ325mdQjJ1jTgJhylkwTpSUllJK7fXyw/viewform?usp=sf_link