Запрошення до участі у Першому Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Вдосконалення освітніх програм з хореографії: практичні аспекти»

26.11.2020 | 17:42

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет мистецтв

Кафедра хореографії та художньої культури
Бердянський державний педагогічний університет
Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

Вельмишановні колеги!
З А П Р О Ш У Є М О         В А С
27 листопада 2020 року

о 12.00

до участі у Першому Всеукраїнському науково-практичному семінарі
«Вдосконалення освітніх програм з хореографії: практичні аспекти»,
який проводиться в рамках VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції «Молодь, освіта, наука та мистецтво» на базі факультету мистецтв
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Питання, що виносяться на обговорення.

1. Вдосконалення освітніх програм відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю
024 «Хореографія» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня
вищої освіти.
2. Вимоги до кваліфікаційних екзаменів.
3. Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти: досвід ЗВО.
4. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки хореографів та ін.
5. Структура та зміст освітніх програм: напрями вдосконалення та ін.
Для участі у семінарі необхідно: надіслати до 23.11.2020 р. на електронну адресу vizavi1974@ukr.net
заявку на участь в семінарі.
Початок семінару: 27 листопада 2020 року о 12.00 платформа ZOOM
Посилання для онлайн-участі буде повідомлено згідно із заявками учасників.

Порядок виступів на Першому Всеукраїнському науково-практичному

семінарі

«Вдосконалення освітніх програм з хореографії: практичні аспекти»

27 листопада 2020 року

о 12.00
(платформа ZOOM)

1.Колногузенко Борис Миколайович – професор, декан факультету
хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури, народний
артист України. Розробник Стандарту член підкомісії зі спеціальності 024
«Хореографія» науково-методичної комісії з культури і мистецтва сектору
вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

«Практичний досвід підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності
024 «Хореографія» в Харківській державній академії культури»

2. Плахотнюк Олександр Анатолійович – кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного
університету імені Івана Франка. Розробник Стандарту член підкомісії зі
спеціальності 024 «Хореографія» науково-методичної комісії з культури і
мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України.

«Формування індивідуальної траєкторії здобувачів вищої освіти за
спеціальністю 024 «Хореографія» для першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівня вищої освіти».

3. Сосіна Валентина Юріївна – кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного
університету фізичної культури ім. Івана Боберського. Розробник Стандарту
член підкомісії зі спеціальності 024 «Хореографія» науково-методичної комісії
з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України.
«Напрямки вдосконалення освітніх програм зі спеціальності «024
Хореографія»

4. Герц Ірина Іванівна – заслужений працівник культури України, доцент
кафедри музичного мистецтва і хореографії Південноукраїнського
національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Розробник

Стандарту член підкомісії зі спеціальності 024 «Хореографія» науково-
методичної комісії з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-
методичної ради Міністерства освіти і науки України.
«Укладання навчальних програм відповідно до Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 024 «Хореографія» та 014 Середня освіта (Хореографія)».

5. Терешко Інна Григорівна – декан факультету мистецтв, кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
«Гуманітарні компоненти освітньої програми як важливі складники
забезпечення якості освіти»

6. Грек Володимир Анатолійович – Заслужений діяч мистецтв України,
завідувач кафедри хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка.
«Особливості оформлення творчого проекту та магістерської
кваліфікаційної роботи спеціальності «Хореографія» Київського
університету імені Бориса Грінченка».

7. Благова Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувачка кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка.
«Формування фахових компетентностей студентів-хореографів в умовах
виробничих практик»
8. Рехліцька Алла Євгенівна – доцент, завідувач кафедри хореографічного
мистецтва Херсонського державного університету, заслужений працівник
культури України, Відмінник освіти України. Розробник Стандарту член
підкомісії зі спеціальності 024 «Хореографія» науково-методичної комісії з
культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України.
«Досвід та надбання кафедри хореографічного мистецтва ХДУ»

9. Мартиненко Олена Володимирівна – заслужений працівник культури
України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії та
методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного
педагогічного університету.

«Досвід підготовки фахівців за ОП «Хореографія. Фітнес» в Бердянському
державному педагогічному університеті»

10. Васірук Світлана Омелянівна – старший викладач кафедри сценічного
мистецтва і хореографії Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника.
«Досвід підготовки хореографів у Прикарпатському національному
університеті імені Василя Стефаника (Співпраця з роботодавцями)».
11. Скобель Юрій Мирославович – старший викладач кафедри сценічного
мистецтва і хореографії Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника.
«Досвід підготовки хореографів у Прикарпатському національному
університеті імені Василя Стефаника (Ансамбль танцю «Дивоцвіт»)».
12. Кирильчук Наталія Петрівна – старший викладач кафедри сценічного
мистецтва і хореографії Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника.
«Досвід підготовки хореографів у Прикарпатському національному
університеті імені Василя Стефаника (Практична підготовка студентів)».
13. Ткаченко Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
«Вища хореографічна освіта: зарубіжний досвід та шляхи його реалізації
у вітчизняній практиці»
14. Терзі Арсенія Андріївна – аспірант Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.
«Формування композиційної компетентності майбутніх вчителів
музичного мистецтва та хореографії: проблема курикулуму».
15. Андрощук Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини.
«Бар’єри розвитку хореографічно-педагогічної освіти як інноваційного явища»
16. Максименко Віра Іванівна – викладач кафедри музичної педагогіки та
хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,
аспірант
«Творчість та креативність – складові хореографічного навчання»