ПРО УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО- ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «КОБЗАРСТВО: ДІАЛОГ МОДЕРНОЇ ПЕРФОРМАЦІЇ ТА ДУХОВНОЇ ТРАДИЦІЇ» ТА НА V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА «СРІБНІ СТРУНИ» ІМЕНІ ЗІНОВІЯ ШТОКАЛКА

16.02.2020 | 11:45

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Кобзарство: діалог модерної перформації та духовної традиції» та на V Всеукраїнський конкурс кобзарського мистецтва «Срібні струни» імені Зіновія Штокалка з нагоди відзначення в Тернопільській області Року бандури та 100-річчя від Дня народження Зіновія Штокалка, що відбудуться 6-7 травня 2020 р. у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОБЗАРІВ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМ. М. В. ЛИСЕНКА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

АКАДЕМІЯ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША, м. ЧЕНСТОХОВА (ПОЛЬЩА)

КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В РУЖОНБЕРГУ (СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА)

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. С. А. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТВОРЧИЙ ОСЕРЕДОК

НАЦІОНАЛЬНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ СПІЛКИ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ

 

Шановні Колеги!

З нагоди відзначення в Тернопільській області Року бандури та

100-річчя від дня народження Зіновія Штокалка

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка

запрошує Вас до участі у

міжнародній науково-практичній конференції

 

«КОБЗАРСТВО: ДІАЛОГ МОДЕРНОЇ ПЕРФОРМАЦІЇ ТА ДУХОВНОЇ ТРАДИЦІЇ»,

яка відбудеться 6-7 травня 2020 р.

 

НАПРЯМИ  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

 • діалог мистецького модерну та традицій: методологічний дискурс;
 • українське виконавське мистецтво: школи та персоналії;
 • кобзарство як феномен національної культури;
 • бандурне мистецтво: традиції та модерні виклики;
 • національна музична культура у сучасному мистецькому та освітньому просторі.

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

6 – 7 ТРАВНЯ 2020 р.

 

6 травня

Головний корпус ТНПУ імені  В. Гнатюка,                                       Корпус факультету мистецтв,

вул. М. Кривоноса, 2                                                                                    вул. В. Винниченка, 10

 

10.00 – 11.00      Реєстрація учасників конференції                              14.30 – 15.00  Кава-брейк

(конференц-зала)                                                             15.00 – 17.00  Секційні засідання

11.00 – 13.30      Урочисте відкриття конференції.                                17.30 – Відкриття конкурсу (Головний

Пленарне засідання (конференц-зала)                                                     корпус ТНПУ ім. В. Гнатюка, актова зала).

7 травня (Корпус факультету мистецтв)

10.00 – продовження секційних засідань

12.30 – вручення сертифікатів, закриття конференції

 

 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

 

МОЖЛИВІ  ВАРІАНТИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • включення в програму та отримання сертифікату з наданням матеріалів;
 • включення в програму та отримання сертифікату з поданням статті.

 

Термін подачі заявки  учасника на електронну адресу оргкомітету – до 20 березня 2020 р.

Термін подачі статті чи матеріалів конференції – до 15 квітня 2020 р.

Програми, сертифікати і збірники статей будуть відправлені учасникам «Новою Поштою» за рахунок отримувача після проведення конференції

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПОВНЯЄТЬСЯ ЛИШЕ ОНЛАЙН ЗА ПОСИЛАННЯМ НА GOOGLEФОРМИ ¯

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ В GOOGLE-ФОРМАХ

(для відкриття документу – натиснути Ctrl і клацнути на посилання)

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИДАЄТЬСЯ:

1.Програма з темами доповідей учасників (українською та англійською мовами);

2.Сертифікати з темою доповіді учасника (українською та англійською мовами);

3.Збірник наукових статей – Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія «Мистецтвознавство»;

 1. Збірник матеріалів конференції.

 

Згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, наукові статті повинні мати такі

необхідні елементи:

актуальність і новизна проблеми; зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями; аналіз останніх публікацій за темою дослідження (на які спирається автор); формулювання мети статті; виклад основного матеріалу  (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки і перспективи використання результатів дослідження. У тексті статті з названих пунктів зазначається лише мета статті.

 

Вимоги до електронного варіанту статті у збірнику

«Наукові записки ТНПУ імені В.Гнатюка. Серія: «Мистецтвознавство»:

 

Для оригінал-макету використовується формат А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Шрифт набору –Times New Roman 14, інтервал 1,5

 

Розташування структурних елементів статті:

 • УДК;
 • ID ORCID;
 • прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (українською та англійською мовами);
 • назва статті (без жодних скорочень) та анотація українською, російською(400–500 знаків) і англійською (не менше 3000 знаків) мовами;
 • ключові слова українською, російською, англійською мовами (4 – 6 слів);
 • текст статті (з посиланнями у квадратних дужках і фігурними лапками “”);
 • пронумеровані таблиці, схеми, діаграми та інші нетекстові об’єкти повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Їх бажано представити окремо, у форматі jpeg.;
 • та інші нетекстові об’єкти бажано представити окремо, у форматі jpeg.;
 • список використаних джерел (не менше 10, у відповідності до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 мовою оригіналу в алфавітному порядку;
 • окремим блоком – cписок літератури у романській абетці (References), з повторенням латиницею посилань на іноземні публікації.

 

При складанні посилань необхідно:

*дотримуватись однієї з поширених систем транслітерації, наприклад української

(http://translit.kh.ua/?passport) або російської (http://translit.net/ru/bgn/);

*посилання на інформацію про авторів і джерело подавати однотипно;

*серед версій періодичного видання надавати перевагу перекладній;

*статті з електронних журналів описувати аналогічно друкованим виданням з доповненням даних щодо адреси доступу (найточніше – через ідентифікатор DOI).

 

Вимоги до електронного варіанту статті  у збірнику матеріалів конференції:

Для оригінал-макету використовується формат А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3см, праве – 1,5 см. Шрифт набору –Times New Roman 14, інтервал 1,5

Розташування структурних елементів статті:

 • прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (мовою статті);
 • назва статті (без жодних скорочень) та анотація мовою статті (400–500 знаків);
 • ключові слова мовою статті (4 – 6 слів);
 • текст статті (з посиланнями у квадратних дужках і фігурними лапками “”);
 • пронумеровані таблиці, схеми, діаграми та інші нетекстові об’єкти повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Їх бажано представити окремо, у форматі jpeg.;
 • список використаних джерел (не менше 5, у відповідності до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 мовою оригіналу в алфавітному порядку).

 

 

Рукописи, що не відповідають вказаним вимогам, не приймаються до публікації.

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ  – зверніться на електронну пошту – rik.bandury.2020.tnpu@gmail.com

Статті до збірника матеріалів конференції друкуються без рецензії.

 

Доктори наук приймають участь у конференції безоплатно.

 

КОНТАКТИ

 

Координатори конференції:

Гринчук Ірина Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Тел.:  097-849-32-57;

 

Проців Лілія Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Тел.: 067-684-70-56;

 

 

Задорожна Тетяна Андріївна, лаборант кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Тел.: 068-054-99-55

 E-mail оргкомітетуrik.bandury.2020.tnpu@gmail.com

Адреса оргкомітету: м.Тернопіль, вул. Винниченка,10; каб.325а – кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОБЗАРІВ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМ. М. В. ЛИСЕНКА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. С. А. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ

ТЕРНОПІЛЬСКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КОБЗАРІВ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТВОРЧИЙ ОСЕРЕДОК

НАЦІОНАЛЬНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ СПІЛКИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

З нагоди відзначення в Тернопільській області Року бандури та

100-річчя від Дня народження Зіновія Штокалка

запрошуємо Вас до участі у

V ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

«СРІБНІ СТРУНИ» ІМЕНІ ЗІНОВІЯ ШТОКАЛКА

V Всеукраїнський конкурс кобзарського мистецтва «Срібні струни»

            імені Зіновія Штокалка відбудеться 6-7 травня 2020 року

у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

Мета і завдання:

 • популяризація національних музичних виконавських традицій;
 • підвищення рівня професійної підготовки творчої молоді;
 • поширення новітнього репертуару для українських народних інструментів;
 • підтримка молодих талановитих виконавців;
 • популяризація творчості Зіновія Штокалка.

До участі у Конкурсі запрошуються:

Учні спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та студенти вищих  закладів освіти I–IV рівнів акредитації.

Конкурс проводиться у таких номінаціях:

Сольне та ансамблеве вокально-інструментальне та інструментальне бандурне виконавство.

Конкурс проводиться у п’яти категоріях:

І вікова категорія – учні від 9 до 11 років (включно);

ІІ вікова категорія – учні від 12 до 15 років (включно);

ІІІ категорія – студенти мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (коледж, училище);

ІV категорія – студенти мистецьких навчальних закладів IIІ-ІV рівня акредитації (академія, університет);

V категорія – ансамблі малих форм: дует, тріо, квартет; ансамблі великих форм (від п’яти і більше учасників).

Програмні вимоги:

І категорія:

Бандурист-інструменталіст

Два різнохарактерні інструментальні твори.

Бандурист-співак

Два різнохарактерні вокальні твори.

ІІ категорія:

Бандурист-інструменталіст

 1. Інструментальний твір великої форми.
 2. Оригінальний твір українського композитора.

Бандурист-співак

Два різнохарактерні вокальні твори.

ІІІ категорія:

Бандурист-інструменталіст

 1. Інструментальний твір великої форми
 2. П’єса віртуозного характеру
 3. Обов’язковий твір: О. Герасименко. «Фантазія на теми двох пісень із репертуару Зіновія Штокалка» (ноти твору додаються у кінці файлу).

Бандурист-співак

 1. Інструментальний твір великої форми
 2. Дума, романс або арія українського композитора
 3. Обов’язковий твір за власним вибором (пропонується п’ять творів: «Біду собі купила», «Ой кряче, кряче», «Ой під гаєм зелененьким» (на вибір доступні ноти в трьох тональностях), «Летів орел» (у двох тональностях), «Козак Мамай» – ноти додаються).

ІV категорія:

Бандурист-інструменталіст

 1. Твір великої форми
 2. П’єса віртуозного характеру
 3. Обов’язковий твір: О. Герасименко. «Концертна фантазія на роковини Зіновія Штокалка» (ноти додаються).

Бандурист-співак

 1. Інструментальний твір великої форми
 2. Дума, романс або арія українського композитора

3.Обов’язковий твір за власним вибором (пропонується п’ять творів: «Біду собі купила», «Ой кряче, кряче», «Ой під гаєм зелененьким» (на вибір доступні ноти в трьох тональностях), «Летів орел» (у двох тональностях), «Козак Мамай» – ноти додаються).

V категорія:

Довільна програма виступу до 15 хв. (із обов’язковим інструментальним твором на основі українських народних мелодій).

 

 

 

Графік та місце проведення Конкурсу:

Конкурс проходитиме у головному корпусі ТНПУ ім. В. Гнатюка, по вул. М. Кривоноса, 2

6 травня

14.00 – 16.00 – Реєстрація учасників Конкурсу

17.30 – Відкриття Конкурсу. Концертна програма. Неформальні зустрічі

7 травня

10.00 – прослуховування конкурсної програми

16.00 – Гала-концерт та нагородження переможців

Порядок подання заявок:

 1. Спочатку потрібно здійснити оплату оргвнеску.

Карточка Приватбанку – 5168 7450 1725 1676; призначення платежу – Оргвнесок за участь у конкурсі від (ПІП)

 1. Прикріпити копію чеку у реєстраційну заявку.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ЗАПОВНЯЄТЬСЯ ЛИШЕ ОНЛАЙН ЗА ПОСИЛАННЯМ НА GOOGLEФОРМИ ¯

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КОНКУРСУ

 (для відкриття документу – натиснути Ctrl і клацнути на посилання)

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ТА КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ НА ПРОЖИВАННЯ НАДІСЛАТИ ДО 9 КВІТНЯ 2020 РОКУ.

Фінансові умови:

Оплата всіх витрат, пов’язаних із участю у Конкурсі (проїзд, проживання, харчування конкурсантів і супроводжуючих їх осіб) здійснюються за власний рахунок або за рахунок відряджаючої сторони.

Вартість Конкурсу – зверніться до Організаторів  rik.bandury.2020.tnpu@gmail.com

Громадські, благодійні, музичні, міжнародні організації, спонсори Конкурсу, а також окремі видатні громадсько-культурні діячі можуть за власний рахунок установлювати спеціальні призи та премії учасникам Конкурсу. Нагородження ними обов’язково погоджується з журі Конкурсу.

Нагородження:

Журі Конкурсу нагороджує переможців грошовими преміями, дипломами лауреатів (I, II, III ступеня) та дипломантів.

Учасники, не удостоєні звання Лауреата чи Дипломанта нагороджуються дипломом учасника Конкурсу.

Журі:

До складу журі входять відомі діячі культури і мистецтва, науковці та педагоги, організатори українських національних та міжнародних конкурсів, фестивалів.

Журі має право:

Визначити не всі ступені переможців; ділити ступені переможців між виконавцями; визначити додатково переможців ІІ і ІІІ ступеня, якщо не визначено лауреатів І ступеня.

Рішення журі остаточне і перегляду не підлягає.

Програма конкурсу передбачає проведення науково-практичної конференції, лекцій-концертів відомих виконавців та колективів, майстер-класів, методичних семінарів, творчих зустрічей, презентації наукової та навчально-методичної літератури, етнографічних виставок тощо.

 

 

КОНТАКТИ

Євгеньєва Марія Василівна – кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Тел.: + 38 (067) 352 15 38

Губ’як Дмитро Васильович – заслужений артист України, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Тел.: + 38 (067) 949 03 48

 

 

E-mail оргкомітетуrik.bandury.2020.tnpu@gmail.com

Адреса оргкомітету: м.Тернопіль, вул. Винниченка,10; каб.325а – кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.