Запрошення до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Музичне мистецтво”

24.01.2019 | 15:22
Запрошуємо до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Музичне мистецтво” (вокально-хорове та інструментальне виконавство) серед студентів  закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, який, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11.2018 р. “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році”, буде проходити 17-19 квітня 2019 року у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький).
Пакет документів додається.
З повагою, оргкомітет олімпіади.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Інформаційний лист

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11.2018 р. Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році” 17-19 квітня 2019 року в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка проводиться другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Музичне мистецтво” (вокально-хорове та інструментальне виконавство) серед студентів  закладів вищої освіти.

Для участі в другому етапі олімпіади зі спеціальності Музичне мистецтво (вокально-хорове та інструментальне виконавство) запрошуються два-три студенти – переможці першого етапу, яким необхідно до 10 березня 2019 року надіслати в оргкомітет анкету учасника олімпіади (форма анкети додається).

Про участь в олімпіаді просимо дати підтвердження в оргкомітет на поштову адресу kafedra_voc-choral@ukr.net  до 17 березня 2019 року. Учасники олімпіади повинні мати при собі паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження. Студенти, які прибули для участі в другому етапі олімпіади, забезпечуються гуртожитком та харчуванням у їдальні університету за власний рахунок.

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11.2018 р., витрати на відрядження студентів для участі в II етапі змагань (у тому числі добові) здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються.

Заїзд і реєстрація учасників – 17 квітня 2019 року з 8.00 за адресою: вул. Дворцова 5/5, мистецький факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

 

Адреса оргкомітету:

Деканат мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету  імені Володимира Винниченка, вул. Дворцова 5/5, м. Кропивницький,  25006.

Довідки на сайті: http://www.kspu.kr.ua/   та за телефонами:

+380679587770; +380993501808 – Растригіна Алла Миколаївна, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання;

+380664862419 – Черкасов Володимир Федорович, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії;

+380664130445 – Колоскова Жанна Володимирівна, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання;

(0522) 22-47-73 – деканат мистецького факультету.

Оргкомітет

 

 

Умови проведення

Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 н. р.

зі спеціальності ”Музичне мистецтво”

(вокально-хорове та інструментальне виконавство)

 

Організація та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності  Музичне мистецтво (вокально-хорове та інструментальне виконавство) здійснюється відповідно до статті 54 Закону України Про вищу освіту, статті 39  Закону України Про наукову та науково-технічну діяльність з метою виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у ЗВО та науково-методичної системи вищої освіти.

В умовах зміни освітньої парадигми, коли професійна компетентність сучасного фахівця передбачає не тільки фахову досконалість, а й самобутність його особистості, прагнення до свободи самовираження й повноцінної творчої самореалізації, одним із основних завдань вищої мистецької освіти стає формування професійної, зокрема, вокальної й хорової культури та інструментальної майстерності майбутнього педагога-музиканта. Тож, Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності Музичне мистецтво передбачає  виявлення досягнень майбутніх учителів музичного мистецтва у сольному співі, хоровому диригуванні та інструментальному виконавстві (духові інструменти), що ґрунтуються  на фахових вокальних, диригентських  і інструментальних  компетенціях, набутих у процесі підготовки в закладі вищої освіти та здатності майбутніх фахівців-музикантів до самовираження під час творчо-виконавської діяльності.

Метою олімпіади є підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва через активізацію фахового складника навчального процесу та удосконалення вокально-хорової й інструментальної діяльності як головних характеристик їх професіоналізму.

Завдання:

– виявлення з-поміж майбутніх учителів музичного мистецтва  обдарованої молоді та  сприяння її творчому самовираженню й самореалізації  у процесі вокально-хорового та інструментального виконавства;

– сприяння удосконаленню фахових компетенцій студентів-музикантів, становленню їх професійно-особистісних  якостей та вокально-хорової й   інструментально-виконавської  культури як основних складових успішної  майбутньої  музично-педагогічної діяльності;

– формування майбутнього кадрового потенціалу для  загальноосвітніх навчальних закладів, професійної мистецької освіти, художньо-педагогічної та культурно-просвітницької діяльності;

– стимулювання навчально-методичної та творчо-виконавської підготовки студентів, науково-педагогічних та педагогічних працівників;

– відбір кращих студентів-виконавців для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, фестивалях.

Проведення  Олімпіади відбувається у два етапи.

І етап – у закладах  вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації;

ІІ етап – у базових ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації, які визначаються МОН України для проведення ІІ етапу олімпіади.

І та ІІ етапи Олімпіади складаються з турів.  Кількість турів (теоретичний, практичний, експериментальний) та форми їхньої організації  на кожному з етапів визначають оргкомітети.

І етап Олімпіади з сольного співу, хорового диригування та інструментального виконавства (духові інструменти), передбачає відбір студентів музичних відділень мистецьких інститутів та факультетів ЗВО для участі у ІІ турі  Всеукраїнської студентської олімпіади спеціально організованою комісією. У Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності Музичне мистецтво (сольний спів, хорове диригування, інструментальне виконавство (духові інструменти ) можуть брати участь переможці І етапу олімпіади.

 

ІІ  етап  Олімпіади  здійснюється у три тури.

Номінація  “Сольний спів”

 

І тур (теоретичний) – усна презентація та виконання української народної пісні або твору українського композитора (a capella) тривалістю до 7 хвилин. Програма виступу обирається учасником Олімпіади за власним бажанням.

 

Виступ учасника оцінюється за 10-бальною шкалою за критеріями:

інформаційна обізнаність, що передбачає наявність у студента художньо-естетичних, мистецько-професійних та вокально-педагогічних знань та здатність до їхнього  використання  під час презентації обраного твору;

наявність музично-інтелектуального досвіду щодо розуміння цінності вокального мистецтва та пісенних традицій української вокальної школи;

чистота інтонування під час виконання твору a capella.

 

ІІ тур (виконавський)    презентація вокального твору розгорнутої форми українського або зарубіжного композитора, виконуваного у супроводі фортепіано.

 

Виступ учасника оцінюється за 10-бальною шкалою за критеріями:

вокально-технічна обізнаність, що передбачає наявність вокально-виконавських компетенцій та здатність досконало володіти вокальною технікою;

наявність художньо-емоційної досвідченості, що визначається здатністю до індивідуального прочитання авторського тексту та вільним орієнтуванням у виконавських  особливостях різних стилів вокального мистецтва;

виконавська майстерність, що характеризується емоційним відчуттям художньо-естетичної цінності виконуваного твору та здатністю до його емоційно-виразного виконання.

ІІІ тур (творчо-імпровізаційний) − сценічне втілення (сучасне або традиційне) художнього образу героя класичної опери, оперети, мюзиклу, музичного фільму з елементами акторської гри, використанням сценічного костюму та гриму. Дозволяється використання фонограми −”мінус”.

 

Виступ учасника оцінюється за 10-бальною шкалою за критеріями:

виконавсько-комунікативна активність, що характеризується здатністю до самостійного втілення художньо-образного змісту виконуваного твору та умінням емоційно-чуттєвого спілкування з художнім твором і слухацькою аудиторією;

наявність художньо-інтерпретаційного досвіду, що передбачає здатність до власного творчо-інтерпретаційного прочитання вокально-художнього образу;

сценічно-виконавська майстерність, що визначається здатністю до творчої сценічно-виконавської діяльності  та глибиною розкриття сценічного образу.

 

 

Увага! Учасник приїздить з концертмейстером, який знається на особливостях виконання обраних ним творів.

 

 

 

 

Номінація “Хорове диригування”

І тур (теоретичний) – усна презентація хорового твору a capella (використання технічних засобів або презентація у форматі Power Point за бажанням) тривалістю до 5 хвилин. Хоровий твір a capella обирається учасником Олімпіади за власним бажанням.

 

Виступ учасника оцінюється за 10-бальною шкалою за критеріями:

інформаційна обізнаність, що передбачає наявність у студента художньо-естетичних, мистецько-професійних та диригентсько-педагогічних знань та здатність до їх  використання  під час презентації обраного твору;

наявність музично-інтелектуального досвіду щодо розуміння цінності диригентського мистецтва та традицій української диригентської школи.

 

ІІ тур (виконавський)  виконання хорового твору великої форми із супроводом та твору a capella з  презентацією  хорової партитури на фортепіано з урахуванням хормейстерських завдань  й співом хорових партій.

 

Виступ учасника оцінюється за 10-бальною шкалою за критеріями:

диригенсько-технічна обізнаність, що передбачає наявність диригентсько-виконавських компетенцій та здатність досконало володіти  диригентською технікою під час виконання хорових творів;

наявність художньо-емоційної досвідченості, що визначається здатністю до індивідуального прочитання авторського тексту та вільним орієнтуванням у виконавських  особливостях різних стилів диригентського мистецтва;

виконавська майстерність, що характеризується емоційним відчуттям художньо-естетичної цінності виконуваного твору та здатністю до його емоційно-виразного виконання;

чистота інтонування під час співу хорових партій твору a capella.

 

ІІІ тур (творчо-інтерпретаційний) − диригування хором одного з обов’язкових творів (з репертуару  учбового академічного хору студентів музичного відділення мистецького факультету ЦДПУ імені Володимира Винниченка):

  1. В.А. Моцарт. “Реквієм”. “Confutatis” (№7).
  2. В.А. Моцарт. “Реквієм”. “Lacrimosa” (№8).
  3. В.А. Моцарт. “Реквієм”. “Sanctus” (№11).
  4. Л. Керубіні “Реквієм”. “Sanctus” (№5).
  5. З. Фібіх “Поема”.
  6. Л. Ревуцький “У перетику ходила”.

 

Виступ учасника оцінюється за 10-бальною шкалою за критеріями:

виконавсько-комунікативна активність, що характеризується здатністю до самостійного втілення художньо-образного змісту виконуваного твору,                                      глибоким проникненням в авторський задум та умінням емоційно-чуттєвого спілкування з хоровим колективом;

наявність художньо-інтерпретаційного досвіду, що передбачає здатність до власного творчо-інтерпретаційного прочитання хорового твору відповідно авторського задуму,   художньо-виконавська виразність;

сценічно-виконавська майстерність, що визначається здатністю до творчої диригентсько-виконавської діяльності, володіння диригентськими прийомами (чіткість, виразність, емоційність) та глибиною розкриття художнього образу.

                                Увага! Учасник приїздить з концертмейстером, який знається на особливостях виконання обраних ним творів.

 

Номінація Інструментальне виконавство

(духові інструменти)

 

І тур – (теоретичний) – усна презентація твору  великої форми (використання технічних засобів  або презентація у форматі Power Point за бажанням) тривалістю до 5 хвилин.

 

Виступ учасника оцінюється за 10-бальною шкалою за критеріями:

інформаційна обізнаність, що передбачає наявність у студента художньо-естетичних, мистецько-професійних та  виконавсько-педагогічних знань та здатність до їх  використання  під час презентації обраного твору;

наявність музично-інтелектуального досвіду щодо розуміння цінності  інструментального виконавства та традицій української  духової школи.

 

 

ІІ тур(виконавський) – виконання   твору великої форми (соната, варіації, рондо, концерт )  тривалістю до 15 хвилин та  віртуозного твору тривалістю до 10 хвилин.

 

Виступ учасника оцінюється за 10-бальною шкалою за критеріями:

виконавсько-технічна обізнаність, що передбачає наявність інструментально-виконавських компетенцій та здатність досконало володіти виконавською  технікою;

наявність художньо-емоційної досвідченості, що визначається здатністю до індивідуального прочитання авторського тексту та вільним орієнтуванням в особливостях різних стилів виконавського мистецтва;

  • виконавська майстерність, що характеризується емоційним відчуттям художньо-естетичної цінності виконуваного твору та здатністю до його емоційно-виразного виконання.

 

ІІІ тур(творчо-інтерпретаційний) – виконання п’єси кантиленного характеру тривалістю до 10 хвилин.

 

Виступ учасника оцінюється за 10-бальною шкалою за критеріями:

виконавсько-комунікативна активність, що характеризується здатністю до самостійного втілення художньо-образного змісту музичного твору та вмінням емоційно-чуттєвого спілкування з художнім твором і слухацькою аудиторією;

наявність художньо-емоційного досвіду, що визначається здатністю до індивідуального прочитання авторського тексту та художньо-виконавська виразність;

сценічно-виконавська майстерність, що визначається здатністю до творчої інструментально-виконавської діяльності та глибиною розкриття художнього образу.

 

Увага! Учасник приїздить з концертмейстером, який знається на особливостях виконання обраних ним творів.

 

Переможців, які посіли І, ІІ, ІІІ місця, визначають за сумою нарахованих балів. Вони нагороджуються дипломами  “Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади” (відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів).


ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ П ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”

(вокально-хорове та інструментальне виконавство)

Місце проведення:

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Мистецький факультет

м. Кропивницький

вул.  Дворцова 5/5

Тел.   (0522) 22-47-73

17 квітня 2019 р.

З 8.00 − Заїзд, реєстрація та розміщення учасників олімпіади.

12.00 12.45 − Обід.

13.00 14.00 − Урочисте відкриття Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Музичне мистецтво” ( вокально-хорове та інструментальне виконавство). Святковий концерт. Жеребкування.

14.30 –  18.30І тур  Всеукраїнської студентської олімпіади (теоретичний)

19.00 − Вечеря.

18 квітня 2019 р.

8.30 9.15 − Сніданок.

9.30 − 10.00 –  Підготовка студентів до  виступу.

10.00 13.20 −  ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади (виконавський).

13.30 − 14.00 − Обід.

14.20 18.30ІІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади (творчо-інтерпретаційний).

19.00 − Вечеря.

 

19 квітня 2019 р.

9.00 10.00− Сніданок.

10.30 11.30 − Проведення Майстер-класів. Підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади. Нагородження переможців.

12.00 13.00 − Обід.

З 13.30 – Від’їзд учасників олімпіади.

 

 

 


 

 

АНКЕТА

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

Музичне мистецтво

(вокально-хорове та інструментальне виконавство)

Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)___________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові викладача, науковий ступінь, посада, кафедра (повністю)___________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові концертмейстера (повністю)___________________________________________________________________________

Номінація (обрати потрібне)    вокальне виконавство,         хорове диригування,              інструментальне виконавство (духові інструменти)

Дата народження учасника___________________________

Заклад вищої освіти  (повна назва та адреса)_________________________________
____________________________________________________________________________

Факультет,курс_______________________________________________________________________

Рішенням оргкомітету_______________________________________________________

(Назва вищого навчального закладу)

студент(ка)_____________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали)

який(яка) у І етапі олімпіади

___________________________________________________________________________

(Назва олімпіади з навчальної дисципліни)

___________________________________________________________________________

спеціальності (напряму),

посів(ла) ______________  місце,  рекомендується  до  участі  у  II  етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ”Музичне мистецтво” (вокально-хорове та інструментальне виконавство)

Додатково просимо повідомити:

  • Мобільний телефон учасника___________________________________________
  • e-mail учасника_______________________________________________________
  • Прізвища, імена, по батькові викладачів, які будуть супроводжувати студента: _________________________________________

Голова оргкомітету

Закладу вищої освіти    _____________                              _____________

_                                                       (Підпис)                                  (Прізвище, ініціали)

М.П.

 

Підпис учасника олімпіади ________________________________

Дата заповнення_________________________________