Вітаємо асист. Мар’яну Ферендович із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства!

27.03.2017 | 18:28

Вітаємо асистента кафедри хорового співу

Мар’яну Василівну  Ферендович

із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства!

Ферендович
Мар’яна Василівна
«Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини ХХ століття (джерелознавчий аспект)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Автореферат Дисертація

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
  • Бермес І.Л.,  доктор мистецтвознавства, професор Дрогобицького державного університету імені Івана Франка.
  • Гуцал Р.С., кандидат мистецтвознавства, доцент Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

за матеріалами conservatory.lviv.ua