Вітаємо Романа Ярославовича Лаврентія із захистом дисертації на здобуття наукового наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури

13.05.2021 | 14:30

13 травня 2021 року відбувся захист дисертації

Романа Ярославовича Лаврентія

«Український театр Східної Галичини 20-30-х років ХХ ст.:   процеси модернізації»

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України.

ВІТАЄМО !!!