Вітаємо доц.Гарбузюк М.В. з успішним захистом дисертації на здобутття наукового ступеня доктора мистецтвознавства!

30.01.2020 | 16:14

 

Світлина від Roman Lavrentiy.

 

Колектив факультету культури і  мистецтв

щиро вітає

доцента кафедри театрознавства та акторської майстерності

Майю Володимирівну ГАРБУЗЮК

з успішним захистом дисертації

на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства!

30 січня 2020 р. відбулося засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 передбачав захист дисертації

Гарбузюк Майї Володимирівни – «Образ України у польському театрі ХІХ століття: імагологічний аспект» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 – театральне мистецтво

Офіційні опоненти:

– Клєковкін Олександр Юрійович, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України)

– Фіалко Валерій Олексійович, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

– Черкашина-Губаренко Марина Романівна, доктор мистецтвознавства, академік НАМ України, професор (Національна музична академія імені П. І. Чайковського)

Світлина від Roman Lavrentiy.

Світлина від Roman Lavrentiy.

 автореферат

джерело

фото – Roman Lavrentiy