Відбулося чергове засідання кафедри музикознавства та хорового мистецтва

19.05.2020 | 14:23

Відбулося чергове засідання кафедри музикознавства та хорового мистецтва (19.05.2020). Обговорено нагальні питання завершення дистанційного навчального процесу, поточної залікової сесії, плани щодо наступних науково-методичних семінарів за участю викладачів, студентів магістратури та аспірантів кафедри. Розглянуто та схвалено проєкт “Тимчасового порядку організації проведення заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у у Львівському національному університеті імені Івана Франка”, схвалено незначні корективи до навчальних планів студентів магістратури та аспірантів. Попередньо обговорено теми магістерських робіт студентів кафедри, пропозиції щодо вибіркових дисциплін.

Кафедра Музикознавства та хорового мистецтва ЛНУ імені Івана Франка