В Університеті створено комісію для встановлення факту простою

30.03.2020 | 15:02

Упродовж карантину більшість суб’єктів господарювання призупиняють роботу. Нагадаємо, що відповідно до ст. 34 КЗпП України простоєм є призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою чи іншими обставинами.

Відповідно до наказу Ректора №0-29 від 17.03.2020 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка запроваджено гнучкий (дистанційний) режим роботи. Передусім це стосується науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, які в дистанційному режимі проводять заняття з використанням інформаційних технологій та сучасних засобів комунікації.

Однак на період карантину частина працівників не може продовжувати виконання своїх трудових обов’язків. Для таких випадків чинне законодавство передбачає встановлення факту простою. Факт простою встановлюється за повідомленням працівника або комісією, створеною роботодавцем.

З метою встановлення факту простою для окремих категорій працівників та підрозділів у Львівському національному університеті імені Івана Франка створено комісію за участю представників Первинної профспілкової організації працівників Університету.

Встановлення факту простою є важливим як для працівників, так і для роботодавців, оскільки у такому випадку невиконання трудових обов’язків для працівників не є прогулом, а це  є підставою для застосування гарантій щодо оплати праці у зв’язку з простоєм.

Більше  про факт простою розповімо у наших наступних публікаціях.

 джерело

Пресслужба

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університеті імені Івана Франка