УВАГА! Проект рейтингу студентів (червень 2017)

28.06.2017 | 07:37

Шановні студенти факультету культури і мистецтв!

Публікуємо список успішності студентів для перевірки правильності внесених даних. Відповідно просимо  перевірити свої бали і у випадку помилки звертатись у деканат Вашого факультету. При виникненні запитань і  проблем звертайтеся у профком студентів, студентський уряд, студентський відділ Університету.

В цьому списку успішності студенти розподілені по факультетах, курсах і спеціальностях, тобто розподіл зроблено по конкурсних списках на стипендію. Особи з однаковим середнім балом розміщені в довільному порядку і у випадку однакової кількості балів на межі призначення стипендії до таких студентів буде застосована 100-бальна система (в цьому рейтингу 100-бальна система не врахована, оскільки 100-бальний рейтинг рахуватиме стипендіальна комісія кожного факультету окремо).

Відсоток стипендіатів, відсоток стипендіатів-відмінників і визначено конкретні студенти будуть після затвердження ліміту стипендіатів і ліміту стипендіатів відмінників Вченою радою Університету і затвердження реєстру осіб, які отримуватимуть стипендію Стипендіальною комісією Університету.

В рейтинговому списку напроти кожного студента під іспитами і заліками, під відповідними оцінками вказана кількість таких оцінок за останню сесію.

Проект рейтингу (факультети)

P.S. Для легкого знаходження себе в списку скористайтесь пошуком (CTRL+F).

Сумарний бал = середній бал успішності * 0,9 + додатковий бал.

Джерело

РЕЙТИНГ- 06 2017