УКФ шукає нових співробітників

10.01.2019 | 15:17

Український культурний фонд розширює свою діяльність у розрізі програм підтримки культурно-мистецьких проектів та шукає у зв’язку з цим у свою команду нових співробітників, які мають бажання та досвід координації культурних програм від розробки ідеї до її імплементації для реалізації своїх здібностей та знань на посадах:

Провідний фахівець з аналітики

Бере участь в роботі за такими напрямками:

 • розробка та координація програми «Український культурний монітор»;
 • збір та аналіз інформації щодо проектів УКФ, підготовка контенту для сайту на основі аналітики;
 • участь у тренінгах, стратегічних сесіях, комунікаційних компаніях.

Вимоги до кандидата:

 • відповідна вища освіта;
 • досвід роботи у сферах літератури/кіно/культурної спадщини не менше 5 років;
 • досвід наукової, журналістської, експертної, аналітичної діяльності вітається;
 • ініціативність, креативність, почуття гумору.

Провідний юрисконсульт

Основні вимоги:

 • наявність диплома про вищу освіту в юридичному вузі, досвід роботи за професією юрисконсульта не менше 7 років;
 • професійні знання законодавчих і правових актів та регламентованих документів;
 • вміння надати кваліфіковану консультацію в галузі бюджетного, антикорупційного, господарського, цивільного, фінансового, трудового, адміністративного, кримінального права;
 • досвід підготовки правознавчої документації та консультацій з правових питань;
 • досвід ведення судових справ та представлення інтересів в суді;
 • досвід у організації роботи по дотриманню вимог антикорупційного законодавства (проведення профілактичної роботи, здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційного законодавства);
 • досвід написання відповідей згідно вимог законодавства про доступ до публічної інформації;
 • впевнене володіння ПК та навички роботи у програмах юридичних програм;
 • високий рівень комунікаційних навичок;
 • грамотність, уважність.
 • вільне володіння українською мовою.

Функціональні обов’язки і завдання:

 • здійснює правову експертизу організаційно-правових та розпорядчих документів;
 • перевіряє відповідність законодавству документів правового характеру;
 • готує висновки з правових питань, що постають у взаємовідносинах;
 • складає проекти юридичних документів;
 • аналізує й узагальнює результати розгляду скарг та звернень юридичних та фізичних осіб;
 • бере участь у договірній роботі, у проведені тендерних закупівель,
 • консультує з питань укладання і виконання цивільно-правових та інших договорів, контролює ввірені напрями договірної роботи;
 • представляє інтереси Фонду у судах різних інстанцій, за необхідності веде судові справи;
 • представляє інтереси Фонду у державних та громадських організаціях при розгляді правових питань;
 • бере участь у підготовці та укладанні галузевих угод, колективного договору та змін до нього;
 • консультує працівників підприємства з правових питань (усно та письмово), надає юридичну допомогу при складанні документів;
 • надавати усні та письмові консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;
 • здійснення збору, обробку та перевірку інформації про факти вчинення корупційного правопорушення працівниками або про вчинені іншими особами пов’язаними з діяльністю Фонду корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Очікувані ділові якості кандидата:

 • стратегічне мислення
 • цілеспрямованість, наполегливість, робота на результат
 • відмінні комунікаційні здібності, добре розвинені навички впливу і переконання
 • гнучкість
 • креативність
 • тайм-менеджмент

Начальник проектного відділу

Основні завдання та вимоги:

 • розробка плану роботи відділу щодо організації та проведення конкурсного відбору проектних заявок;
 • координація роботи відділу, моніторинг роботи програмних команд;
 • організація та проведення інформаційних днів та тренінгів для заявників;
 • координація створення та ведення реєстрів проектів;
 • підготовка звітів діяльності організації в контексті підтримки проектів.

Вимоги до кандидата:

 • мати відповідну вищу освіту та досвід роботи в сфері проектного менеджменту не менше 10 років;
 • мати досвід координації роботи команди;
 • досвід роботи з базами даних та реєстрами;
 • відповідальність та ініціативність.

Провідний фахівець з управління проектами

Бере участь в роботі з таких напрямів:

 • організація та проведення конкурсів проектних заявок;
 • консультаційно-інформаційне забезпечення конкурсів;
 • контроль, моніторинг та оцінка реалізованих проектів.

Вимоги до кандидата:

 • мати відповідну вищу освіту та досвід роботи в сфері проектного менеджменту не менше 3 років;
 • досвід роботи з базами даних та реєстрами;
 • відповідальність та ініціативність.

Начальник експертного відділу

Основні завдання та вимоги:

 • координація роботи відділу;
 • організація та проведення  конкурсу з добору експертів;
 • консультаційно-інформаційне забезпечення діяльності експертних рад;
 • забезпечення дотримання строків розгляду конкурсних проектів експертами;
 • формування бази даних форм оцінювання;
 • володіння методикою оцінювання проектних заявок.

Вимоги до кандидата:

 • мати відповідну вищу освіту та досвід роботи в сфері проектного менеджменту не менше 7 років;
 • мати досвід координації роботи команди;
 • досвід роботи з базами даних та реєстрами;
 • відповідальність та ініціативність.

Провідний експерт експертного відділу

Бере участь з таких напрямків роботи:

 • організація та проведення  конкурсу з добору експертів;
 • консультаційно-інформаційне забезпечення діяльності експертних рад;
 • формування бази даних форм оцінювання;
 • володіння методикою оцінювання проектних заявок.

Вимоги до кандидата:

 • мати відповідну вищу освіту та досвід роботи в сфері проектного менеджменту не менше 3 років;
 • досвід роботи з базами даних та реєстрами;
 • відповідальність та ініціативність.

Надсилайте Ваше резюме та мотиваційного листа на info@ucf.in.ua до 18.01.2019

Обов’язково вкажіть:

 • назву вакансії в темі листа;
 • посилання на ваші профілі в соц. мережах;
 • побажання стосовно заробітної плати.

детальніше…