Триває робота експертної комісії НАЗЯВО

26.05.2021 | 18:00

На кафедрі музиконавства та хорового мистецтва вже два дні триває робота експертної комісії НАЗЯВО щодо акредитації освітньо-наукової програми третього освітньо-наукового рівня доктора філософії зі спеціальності 025 музичне мистецтво. Висловлюємо особливу подяку керівництву ЛНУ імені Івана Франка, центру забезпечення якості освіти, відділу ліцензування та акредитації, відділу аспірантури та докторантури за допомогу і сприяння у підготовці документів, гаранту нашої Програми Ірині Довгалюк, деканові факультету Роману Крохмальному, членам кафедри Ользі Коломиєць, Мар’яні Ферендович, Світлані Салдан за командну роботу. Попереду ще багато праці, але, сподіваємося, що акредитація буде успішною!