Розпочався прийом наукових робіт на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2018 році

16.01.2018 | 09:46
 
Міжнародний фонд Івана Франка почав приймати наукові роботи та супровідні документи на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2018 році.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

“Прийом наукових робіт і супровідних документів триватиме до 1 березня 2018 року. Наукові роботи (дослідження, монографії, дисертації, книги, цикли лекцій) мають бути опубліковані у завершеному вигляді протягом 2016 та 2017 років”, – ідеться в повідомленні.

Премія присуджується щороку у день народження Івана Франка – 27 серпня – у двох номінаціях: за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики і за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук.

Наукові роботи на здобуття премії мають право подавати академічні установи, вищі навчальні заклади України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також лауреати премії попередніх років.

Наукові роботи у 3 екземплярах слід надсилати на адресу фонду: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 48а, оф.15. Супровідні документи надсилаються електронною поштою на адресу: frankoprize@ukr.net.

Детальніша інформація про умови подання документів є на офіційному сайті фонду.

Головним критерієм відбору претендентів на присудження премії є професійна компетентність у науковій галузі та міжнародний рівень наукових досліджень, незалежно від віку, статі, релігійних чи політичних уподобань чи етнічної приналежності автора, наголошують у фонді.

Міжнародну премію ім. Івана Франка засновано у 2015 році. Основною метою премії є сприяння всеохоплюючому вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка, заохочення вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики.

Преміальний фонд у 2016 та 2017 роках становив 500 тисяч грн.

За матеріалом www.ukrinform.ua

ПОЛОЖЕННЯ про Міжнародну Премію імені Івана Франка

Присудження Міжнародної премії імені Івана Франка (далі – Премія) є почесним визнанням вагомих здобутків та значних заслуг науковців у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук. Премію засновано з метою сприяння всеохоплюючому вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка і спонукання вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики, що увиразнюють гуманістичний, національний, духовний, державотворчий сенс для пізнання та утвердження наукової і культурної спадщини України у світовому контексті.

І. Загальні положення.

 1. Премію присуджують дослідникам, наукові роботи, яких було подано до Комітету Премії відповідно до цього Положення і було визнано найкращими за оцінкою Міжнародного журі.
 1. Премія має такі номінації:

–  за вагомі здобутки (досягнення)  у галузі україністики;

– за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук.

 1. Конкурс на здобуття Премії проводиться щорічно.
 1. Роботи науковців подають на здобуття Премії академічні установи, вищі навчальні заклади України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також лауреати Премії попередніх років.
 1. Одна й та сама особа може бути лауреатом Премії лише один раз.
 1. Учасники Фонду Івана Франка, члени Правління та Дирекції Фонду не мають права подавати свої наукові роботи на здобуття Премії.
 1. Після прийому документів Комітет Премії передає наукові роботи на розгляд Номінаційних комітетів, які визначають відповідність робіт заявленим номінаціям та нормам цього Положення.
 1. Роботи, допущені Номінаційними комітетами до участі у конкурсі на здобуття Премії, передаються Міжнародній раді експертів, яка визначає не більше трьох претендентів на здобуття Премії у кожній з номінацій.
 1. Лауреата Премії з числа її номінантів, яких визначила Міжнародна рада експертів, визначає Міжнародне журі.
 1. Відзначення лауреатів Премії відбувається щороку 27 серпня.
 1. Правління Фонду затверджує Календарний план заходів з проведення конкурсів на здобуття Премії та відзначення лауреатів Премії.

ІІ. Органи, що забезпечують проведення конкурсів на здобуття Премії і визначають лауреатів.

 1. Організовує і проводить конкурс робіт на здобуття Премії, контролює дотримання норм Положення про Премію та строків визначення і вшанування лауреатів Премії Комітет Премії, який складається з членів Правління Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка».
 1. Для встановлення відповідності поданих на конкурс робіт цьому Положенню створюються Номінаційні комітети. До їх складу входять до 3-х осіб, які здійснюють свою діяльність у галузях, охоплених номінаціями Премії. Номінаційні комітети утворюються і діють на підставі Положення, затвердженого Правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка».
 1. Фахове і об’єктивне оцінювання робіт, що подаються на конкурс на здобуття Премії, покладається на Міжнародну раду експертів, до складу якої входять визнані й авторитетні вчені з різних країн. Міжнародна рада експертів визначає трьох номінантів Премії, а також вносить на розгляд і затвердження правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка» кандидатури до складу Міжнародного журі. Положення про Міжнародну раду експертів затверджується Правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка».
 1. Визначає Лауреата Премії Міжнародне журі, яке формується щорічно за пропозицією Міжнародної ради експертів і складається з 12 осіб. У своїй роботі Міжнародне журі керується Положенням, затвердженим Правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка». Лауреат Премії визначається з числа номінантів, яких обрала Міжнародна рада експертів.

ІІІ. Вимоги до робіт, які подаються на здобуття Премії.

 1. До подання на здобуття Премії обов’язково додаються такі документи:

а) рішення академічної установи, вищого навчального закладу про подання наукової роботи на здобуття Премії;

б) довідка про особу (осіб), наукова робота якої (яких) подається на здобуття Премії, з контактними даними претендента (ів) на здобуття Премії;

в) наукова робота (дослідження, монографія, дисертація, книга, цикли лекцій)  обсягом не менше 6 видавничих аркушів, яка обов’язково містить імена рецензентів і бібліографію з теми дослідження;

г) наукова робота подається у 3-екземплярах друкованої версії, а також у форматі PDF, з правом розсилки наукової роботи членам номінаційних комітетів, членам Експертної ради та журі;

д) розширена анотація до наукової роботи, що подається на здобуття Премії;

е) особиста письмова згода автора (авторів) наукової праці на участь у конкурсі на здобуття Премії.

 1. Роботи, що претендують на здобуття Премії, мають бути оприлюднені (опубліковані) у році, коли було оголошено про початок подачі документів на здобуття Премії та два попередні роки. Книги мають містити ISBN.
 1. В анотації до наукової роботи має бути вказано наукову дисципліну, до якої належить робота, або ж дисципліни, якщо робота має інтердисциплінарний характер.
 1. Документи подаються на адресу Комітету Премії, вказану в оголошенні про початок прийому документів на здобуття Премії, а також надсилаються в електронному вигляді. Друковані примірники наукової роботи мають візуватися автором.
 1. Анотація до наукової роботи, рекомендованої до участі в конкурсі на здобуття Премії, має бути викладена українською та англійською мовами.Комітет Премії відповідає за збереження авторських прав усіх робіт, поданих на здобуття Премії.

ІV. Критерії відбору претендентів на присудження Премії.

21. Основним критерієм відбору претендентів на присудження Премії є його професійна компетентність у своїй галузі та міжнародний рівень наукових досягнень, не залежно віку, статі, релігійних чи політичних уподобань чи етнічної приналежності автора.

22. Премія присуджується за вагомий особистий внесок у розвиток україністики чи соціально-гуманітарних наук, за видатний твір чи конкретне наукове відкриття, що є вагомим внеском у світову науку й культуру.

V. Вшанування лауреатів Премії.

23. Лауреатам премії вручається диплом і пам’ятний нагрудний знак (медаль). Опис відзнак лауреата Премії затверджує Правління Благодійної організації «Міжнародний Фонд Івана Франка».

24. Лауреатам премії видається грошова винагорода, розмір якої встановлюється щороку рішенням Правління Благодійної організації «Міжнародний Фонд Івана Франка».

25. Лауреат Премії протягом шести місяців після вручення йому Премії має виступити з лекцією – популярним викладом змісту наукової роботи, яка була відзначена Премією – у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І.Франка, Львівському національному університеті ім. І.Франка, Київському національному університеті ім. Т.Шевченка та Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича.

за матеріалом  frankoprize.com.ua