Про проєкт нової редакції «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

06.05.2021 | 15:05

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт нової редакції «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», підготовленого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Просимо долучитися до  формування зауважень і пропозицій та надсилати їх у формі порівняльної таблиці до 15 травня 2021 року на електронну адресу Центру забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка – Quality@lnu.edu.ua

проєкт

Центр забезпечення якості освіти