Програма ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2015 РІК

02.02.2016 | 13:17

Шановні колеги!

До Вашої уваги –

П Р О Г Р А М А

ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2015 РІК

СЕКЦІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Аудиторія 39, вул. Валова, 18

 

Керівник секції – доц. Крохмальний Р.О.

Секретар секції – ст. викл. Кушніренко О.А.

 

П л е н а р н е з а с і д а н н я – 4 лютого, 9 год 30 хв

 

 1. Про наукову роботу факультету культури і мистецтв у 2015 р.

Завдання та перспективи на 2016 р. Доц. Дубровний Т.М.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ТЕАТРОЗНАВСТВА

 

Аудиторія ім. Леся Курбаса, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Козак Б.М.

Секретар підсекції – доц. Гарбузюк М.В.

 

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

 

 1. Вистава “Земле моя” за творами Василя Стефаника на сцені

Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру

імені Івана Франка (1971). Проф. Козак Б.М.

 1. Опера у двох діях “Palac zaczarowany, czyli Ukrainka” Яна Мілевського (1815): текстологія. Доц. Гарбузюк М.В.
 2. Німецькі актори на українській сцені (1941-1944): творчо-адміністративні аспекти. Доц. Максименко С.М.
 3. Віденський мистецтвознавець Алоїз Рігль і дослідження українського килимарства. Доц. Когут Г.В.
 4. Історія українського театру на сторінках австрійської преси

ХІХ – початок ХХ ст. Ст. викл. Лаврентій Р.Я.

 1. Іван Франко – театральний референт театру товариства “Руська Бесіда”.

     Ст. викл. Рой У.В.

 1. Особливості релігійних постановок на західноукраїнських землях у ХХ ст. Асист. Кошелінська-Мартинюк М.Й.
 2. Жанрово-тематичні особливості українського кіно 2000-х років.

     Асист. Патрон І.В.

 1. Готична канва сценографії Євгена Лисика до балету “Есмеральда” Цезаря Пуньї (Львівський національний академічний театр опери та балету

імені С. Крушельницької, 2007 р.). Асист. Романюк М.В.

 1. Театрально-критична думка Галичини 30-х років ХХ ст.: польсько-українські паралелі. Асист. Роса-Лаврентій С.І.
 2. Галицький театр 1772-1800 років на сторінках іноземної преси.

     Асист. Тимків Н.І.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ (ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ)

 

Аудиторія 19, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Козаренко О.В.

Секретар підсекції – доц. Белінська Л.С.

 

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

 

 1. Роль інтелектуалів у процесі модернізації галицького суспільства початку ХХ ст. Доц. Белінська Л.С.
 2. Культурний ландшафт як ключове поняття сучасної культурології.

     Доц. Рибчинська З.Б.

 1. Екслібриси “шістдесятників”: ідейно-образне втілення.

     Доц. Купчинська Л.О.

 1. Діалог сакрального і профанного у творчості композитора.

     Проф. Козаренко О.В.

 1. Шляхи літургійної реформи після ІІ Ватиканського Собору.

Проф. Єфіменко А.Г.

 1. Культурна політика України: між Сходом і Заходом.

Доц. Жовтанецький О.М.

 1. Взаємодія горизонтального та вертикального начал у свідомості виконавця. Проф. Павлій Г.І.

 

ПІДСЕКЦІЯ МУЗИКОЗНАВСТВА

 

Аудиторія 23, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Медведик Ю.Є.

Секретар підсекції – ст. лаб. Коваленко М.В.

 

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

 

 1. Бібліотека Київської колегії та Київської Духовної Академії: націокультурне значення. Проф. Медведик Ю.Є.
 2. Музична культура в контексті епохи “Сутінки Європи” кінець

ХІХ – початок ХХ ст. Доц. Салдан С.О.

 1. Листування Володимира Гошовського з Яном Стеншевським: проблеми етномузикознавства. Доц. Пасічник В.П.
 2. Вплив популярно-розважальної музики на естетичне виховання молоді.

     Ст. викл. Кушніренко О.А.

 1. Виконавська творчість Гленна Гульда. Асист. Соланський С.С.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИХОВАННЯ

 

Актова зала ім. А. Кос-Анатольського, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Тайнель Е.З.

Секретар підсекції – доц. Величко О.Б.

 

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

 

 1. Джерела відносної сольмізації в українській музичній педагогіці.

     Проф. Тайнель Е.З.

 1. Сучасна музично-педагогічна освіта: інноваційні тенденції.

     Доц. Жигаль З.М.

 1. Проблеми музичного розвитку учнів дитячо-підліткового віку.

     Доц. Величко О.Б.

 1. Інструктивний педагогічний репертуар у процесі становлення виконавської техніки піаніста. Ст. викл. Юзюк Н.Ф.
 2. Сольний спів як засіб виховання студента-актора. Асист. Бень Г.Л.
 3. Різновиди методів навчання культури співу. Асист. Дика Г.В.
 4. Відповідність репертуару рівню підготовки студента з дисципліни “Основний музичний інструмент”. Асист. Скрипченко-Карпінська Є.І.
 5. Методи активізації учнів у процесі музичного виховання.

     Асист. Кунта О.П.

 1. Сучасний український репертуар для бандури як засіб виховання патріотизму в процесі підготовки студентів до виконавської діяльності. Асист. Гриб О.А.
 2. Вплив співу на фізіологічний розвиток особистості.

     Асист. Штурмак І.В.

 1. Концертмейстерська діяльність піаністів Галичини в кінці

ХІХ – початку ХХ ст. Асист. Конюх М.А.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ХОРОВОГО СПІВУ

 Аудиторія 9, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Яциняк В.І.

Секретар підсекції – ст. лаб. Кульчицька М.-І.Р.

 

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

 

 1. Ансамбль бандуристів – творчі можливості та проблеми.

     Асист. Баран О.М.

 1. Теоретико-методологічні підходи і шляхи патріотичного виховання

майбутнього вчителя музики. Асист. Слєсарева Л.О.

 1. Театралізація хорових творів як метод художньої інтерпретації.

     Ст. викл. Камінська М.М.

 1. До проблеми розуміння сутності педагогічної майстерності.                                 Асист. Морозова Н.М.
 2. Постать диригента Омеляна Плешкевича в хоровому мистецтві Львова тридцятих років ХХ ст. Асист. Ферендович М.В.
 3. Роль Дмитра Котка в процесі становлення професійного хорового виконавства Галичини. Асист. Чучман В.М.
 4. Традиції хорового мистецтва Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

     Ст. викл. Білоус О.І.

 1. Єдність слова й музики в хорових творах Кирила Стеценка на громадянську тематику. Ст. викл. Телюк М.А.
 1. Мистецтво диригування (видатні диригенти минулого).

Доц. Демцюх С-З.М.

 1. Українсько-чеські взаємини в контексті формування стильових засад хорового мистецтва в Галичині. Асист. Патер А.Р.
 2. “Коломийковий комплекс” у системі естетичних координат музичного модернізму (на прикладі творчості Бориса Лятошинського та

Юлія Мейтуса). Асист. Кудринецький С.М.

 1. Денис Січинський – перший професійний композитор Галичини.

Ст. викл. Мельничук О.Й.

 1. Диригентсько-хорове мистецтво як психологічний феномен.

Асист. Теодорович С.О.

 1. Творчість Олександра Козаренка. Проф. Яциняк В.І.
 2. До питання диригентсько-хорової підготовки педагогів музичного мистецтва в процесі навчання у ВНЗ. Доц. Ковбасюк М.Ю.

 

 

Підсекція БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА, БІБЛІОГРАФІЇ ТА

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Аудиторія 1, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – доц. Демчук Н.Р.

Секретар підсекції – ст. викл. Пугач Л.Ю.

 

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

 

 1. Новітні комунікації в навчальному середовищі: виміри та перспективи.

     Доц.  Крохмальний Р.О.

 1. Читач і читання в системі соціально-комунікаційних пріоритетів ХХІ ст. Доц. Демчук Н.Р.
 2. Практичні аспекти підготовки веб-бібліографічних посібників.

Доц. Біловус Г.Г.

 1. Бібліотечна діяльність М.В.Галушко (1935-2014). Доц. Колосовська О.М.
 2. Епістолярна спадщина Товариства імені Михайла Качковського.

     Ст.викл. Пугач  Л.Ю.

 1. Напрацювання Львівської національної бібліотеки ім. Василя Стефаника на полі національної бібліографії. Ст.викл. Рибчинська Н.А.
 2. Системи безпеки бібліотечних фондів НБ ЛНУ ім. Івана Франка.

     Ст.викл. Цвіркун І.О.

 1. Обслуговування дітей з особливими потребами (досвід дитячих бібліотек України). Асист. Білоусова Р.З.
 2. Видання польської художньої літератури в Україні (1991-2015).

     Асист. Сирота Л.Б.

 1. Михайло Павлик – дослідник бібліотек василіанських монастирів.

     Асист. Чирук Є.Г.

ПІДСЕКЦІЯ ХОРЕОГРАФІЇ (ХОРЕОЛОГІЇ)

Аудиторія 39, вул. Валова, 18

Керівник підсекції – проф. Петрик О.О.
Секретар підсекції – доц. Плахотнюк О.А.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

1. Від природних ритмів до святих жестів і жестів у хореографії.
Доц. Бутинець Е.Й.
2. Сценічні майданчики початку ХХ ст. вул. Оссолінських
(зараз вул. Василя Стефаника) м. Львова. Доц. Плахотнюк О.А.
3. Особливості аранжування баянного акомпанементу в процесі роботи над зразками української хореографії. Доц. Кундис Р.Ю.
4. Основна проблематика професійної підготовки майбутніх хореографів. Асист. Кіптілова Н.В.
5. Імпровізація в сучасній хореографії як психо-фізичний розвиток танцюриста. Асист. Шкутяк І.Є., асист. Мосійчук Ю.О.
6. Національний костюм – довершення сценічного образу в українському народному танці. Асист. Шкутяк Т.М.
7. Підбір музичного матеріалу для уроку класичного танцю
(загальна характеристика). Асист. Заборовська Т.В.
8. Особливості роботи концертмейстера з нотним клавіром
(у класах хореографії). Асист. Настюк О.І.
9. Контактна імпровізація як відкрита платформа для досліджень.
Застосування та практика. Асист. Козицька Х.Ю.
10. Літературна основа хореографічних творів на прикладі балетної постановки. Асист. Маркевич С.Л.

11. Методика викладання класичного танцю балетних шкіл
Санкт-Петербурга та Москви ХХ ст. (учні Миколи Тарасова).
Асист. Іващишин А.Я., асист. Горбачук Г.Р.
12. Стилістичні особливості хореографічної лексики балету “Дон Жуан
з Коломиї”. Доц. Лань О.Б.
13. Курдистанський народ. Збереження культури й мистецтва під час війни. Асист. Бень С.І.
14. Методичні засади роботи концертмейстера – баяніста (акордеоніста)
з танцювальними колективами. Асист. Паньків М.В.
15. “Свято, про яке мовчали”. Доц. Шіт Т.Р.