Програма звітної наукової конференції Університету за 2018 рік

22.01.2019 | 15:56

Шановні колеги!

До Вашої уваги –Програма звітної наукової конференції Університету за 2018 рік

ПРОГРАМА

Джерело

 

СЕКЦІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Аудиторія ім. Володимира Труша, вул. Валова, 18

 

Керівник секції – доц. Крохмальний Р.О.

Секретар секції – ст. викл. Кушніренко О.А.

 

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 

 1. Про наукову роботу факультету культури і мистецтв у 2018 р.

Завдання та перспективи на 2019 р. Доц. Крохмальний Р.О.

 

 

Підсекція БІБЛІОТЕЧНОЇ та ІНФОРМАЦІЙНОЇ СПРАВИ

 

Аудиторія 18, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – доц. Демчук Н.Р.

Секретар підсекції – доц. Біловус Г.Г.

 

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Художній образ в інформаційному просторі (особливості семантики

та когерентності). Доц. Крохмальний Р.О.

 1. Читачезнавство у дисциплінарній матриці системи соціальних комунікацій. Доц. Демчук Н.Р.
 2. Актуальні питання сучасного бібліографознавства у висвітленні фахової періодики ХХІ ст. Доц. Біловус Г.Г.
 3. Українські бібліотеки Галичини часу визвольних змагань: особливості функціонування. Асист. Сирота Л.Б.
 4. Діяльність читалень Товариства імені Михайла Качковського в с. Незнанів

та с. Ріпнів (Кам’янко-Струмилового повіту): суспільна функція.

     Ст. викл. Пугач  Л.Ю.

 1. Система платних послуг (із досвіду практичної діяльності НБ ЛНУ

імені Івана Франка). Ст. викл. Цвіркун І.О.

 1. Особиста книгозбірня Михайла Павлика: типо-видове розмаїття документів. Асист. Чирук Є.Г.

 

 1. Терміносистема бібліотекознавстваа та бібліографознавства: історіографічний зріз. Асист. Білоусова Р.З.
 2. Бібліокреатив діяльності інформаційних центрів Львова.

     Асист. Мурин Г.А.

 1. Промоційно-просвітницька діяльність бібліотек. Ст. лаб. Ковальська С.В.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ (ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ)

 

Аудиторія 13, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Козаренко О.В.

Секретар підсекції – доц. Белінська Л.С.

 

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Нестор Нижанківський у культурі України міжвоєнного часу.

     Проф. Козаренко О.В.

 1. Трансформація шляхетської культури у добу модерности.

     Доц. Белінська Л.С.

 1. Етнічний мультикультуралізм в Україні: регіональні особливості та трансформації Доц. Данилиха Н.Р.
 2. Формування звукових якостей скрипаля. Проф. Павлій Г.І.
 3. Молодіжні організації: нова роль у соціокультурному просторі України. Асист. Шевчук А.В.
 4. Полілог культур у мистецькому просторі Криму. Асп. Младенова Т.В.
 5. Культурознавство в Падуанському університеті Італії. Асп. Мішин В.Ю.

 

 

 

ПІДСЕКЦІЯ МУЗИКОЗНАВСТВА ТА ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА

 

Аудиторія 1, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Медведик Ю.Є.

Секретар підсекції – доц. Салдан С.О.

 

П е р ш е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Національні патріотичні мотиви в українській духовній пісні XVII ст.

     Проф. Медведик Ю.Є.

 1. “Хорове аранжування” як важлива профілююча дисципліна хорознавчого циклу (з власного педагогічного досвіду). Доц. Телюк М.А.
 2. Кітч і його інтерпретація в українській музичній культурі доби Постмодернізму. Доц.  Дубровний Т.М.
 3. Філософіські погляди Фрідріха Ніцше та їхній вплив на німецьку музичну культуру кінця ХІХ – початку ХХ ст. Доц. Салдан С.О.
 4. Сучасні тенденції розвитку української етномузикології.

     Доц. Коломиєць О.І.

 1. Уява в творчій діяльності педагога-хормейстера.

     Доц. Ковбасюк М.Ю., асист. Теодорович С.О.

 1. Музикотерапія як складова навчального курсу “музична психологія”:

деякі тенденції західноєвропейської музичної практики.

     Доц. Лазаревська О.М.

 1. З фольклористичної та епістолярної спадщини Василя Гошовського. Доц. Пасічник В.П.
 2. Міський фольклор Львова середини ХІХст.: культурологічні аспекти. Доц. Ковбасюк А.М.
 3. Співець буковинського краю. Доц. Демцюх З.М.

 

Керівник підсекції – проф. Медведик Ю.Є.

Секретар підсекції – доц. Салдан С.О.

 

Д р у г е   з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год  00 хв

 

 1. Специфіка освітного процесу диригентсько-хорової підготовки студентів. Доц.Камінська М.М.
 2. Творчість АндріяКушніренка (з досвіду підготовки збірника спогадів

про Митця). Ст. викл. Кушніренко О.А.

 

 1. З творчого доробку дівочого хору “Ліра”. Ст. викл. Мельничук О.Й.
 2. Хорова творчість Євгена Козака: твори шкільного репертуару.

     Ст. викл. Білоус О.І.

 1. Євген Вахняк: творчі контакти з сучасниками. Асист. Чучман В.М.
 2. Творча діяльність Львівської обласної філармонії у 90 роках ХХ ст.: здобутки, мистецькі фестивалі, конкурси. Асист. Баран О.М.
 3. Гітарна творчість Ігоря Соколовського: маловідомі факти з життєпису

митця. Асп. Паламарчук В.А.

 1. Жанр стихири у контексті розвитку української сакральної монодії

XVII – XVIII ст. Асп. Казнох І.Б.

 1. Солоспів М.В. Лисенка “Гетьмани, Гетьмани” з поеми “Гайдамаки” Т.Г. Шевченка у контексті особливостей кобзарського виконавства

(на прикладі фортепіанної партії солоспіву). Асп. Шевченко Р.С.

 1. 10. Хоровий спів як засіб інтердисциплінарного виховання дітей і молоді. Асп. Немерко А.Р.
 2. Сучасна практика історично-інформованого виконавства та українська хорова музика Бароко. Асп. Ключинська Н.В.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

 

Актова зала ім. А. Кос-Анатольського, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Тайнель Е.З.

Секретар підсекції – доц. Величко О.Б.

 

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Педагогізація навчального процесу як одна з основних умов підготовки майбутніх педагогів-музикантів. Проф. Тайнель Е.З.
 2. Проблеми реформування мистецької освіти в Україні у ХХІ ст. Проф. Кияновська Л.О.
 3. Особливості поліфонічної мови та виразових засобів клавірної музики Й.С. Баха. Доц. Величко О.Б.
 4. Фортепіанні твори С.П. Людкевича для ансамблю на чотири руки в аспекті розширення педагогічного репертуару. Ст. викл. Юзюк Н.Ф.
 5. Особливості музичного виховання дітей дошкільного віку.

     Доц. Жигаль З.М.

 

 1. Виховання підростаючого покоління в патріотичному дусі за допомогою фольклору. Доц. Король О.М.
 2. Фортепіанні твори М.М. Скорика та А.Й. Кос-Анатольського в педагогічному репертуарі вищих навчальних закладів.

Асист. Соланський С.С.

 1. Українська народна пісня у творах сучасних композиторів для бандури. Асист. Гриб О.А.
 2. Інструментальна підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва в

класі скрипки. Асист. Скрипченко Є.І.

 1. Особливості опрацювання шкільного репертуару у вищих навчальних закладах педагогічного спрямування на заняттях з “Основного музичного інструменту”. Асист. Сидорець Т.В.
 2. Відмінності концертмейстерської діяльності в класі скрипки та диригування. Асист. Швецова М.М.
 3. Особливості трьох манер вокального звукоутворення (академічна,

народна, естрадна) студентів-акторів. Ст. викл. Бень Г.Л.

 1. Музична культура майбутнього вчителя музичного мистецтва загальноосвітньої школи. Асист. Кукул О.М.
 2. Дикція як особлива складова у роботі над постановкою голосу у

студентів ВНЗ педагогічного спрямування. Асист. Маковецька І.Г.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ТЕАТРОЗНАВСТВА

 

Аудиторія ім. Леся Курбаса, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Козак Б.М.

Секретар підсекції – доц. Гарбузюк М.В.

 

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Інсценізація творів Василя Стефаника на сцені театру “Український ансамбль акторів” (1946-1954) під керівництвом Володимира Блавацького.

Проф. Козак Б.М.

 1. Питання польсько-українського театрального пограниччя ХІХ ст.:

до окреслення проблеми. Доц. Гарбузюк М.В.

 

 1. Монотеатр в Україні: проблеми, пошуки, досягнення.

     Доц. Максименко С.М.

 1. Поети-молодомузівці й український театр. Доц. Циганик М.І.
 2. Проблема “іншого” в українському живописі ХVІІІ ст. Доц. Когут Г.В.
 3. До історії зміни назв Першого українського академічного театру для дітей

та юнацтва. Доц. Баша О.П.

 1. “Між традиційним і новим”: українські театри Галичини 20-30-х років

ХХ ст. на шляху оновлення мистецької мови. Ст. викл. Лаврентій Р.Я.

 1. Театральна культура Львова (1887-1905) в оцінці Івана Франка.

Ст. викл. Рой У.В.

 1. Карпатські мотиви у творчості фотографа та кінорежисера Юліана Дороша. Асист. Патрон І.В.
 2. Снецографічне рішення балету “Лускунчик” П.І. Чайковського у баченні Євгена Лисика (Львівський академічний театр опери та балету, 1986 р.).

     Асист. Романюк М.В.

 1. Лексичний інструментарій театральної критики у західноукраїнській пресі 1930-1940 років. Асист. Роса-Лаврентій С.І.
 2. Театр у приватному архіві літератора: на перехресті мистецтв.

     Ст. викл. Бічуя Н.Л.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ХОРЕОГРАФІЇ (ХОРЕОЛОГІЇ)

 

Аудиторія 40, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Петрик О.О.

Секретар підсекції – доц. Дем’янчук А.Л.

 

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Основоположники української народно-сценічної хореографічної освіти. Доц.Дем’янчук А.Л.
 2. Представники модерністської школи танцю Галичини початку ХХ ст. Доц. Плахотнюк О.А.
 3. До питання про Львівський театр опери та балету в роки гітлерівської окупації. Проф. Чура В.І.
 4. Неокласична балетна стилістика у творчості Сергія Наєнка.

     Проф. Петрик О.О.

 

 1. Синтез академічного та фольклорного першоджерела в роботі концертмейстера хореографічного колективу. Доц. Кундис Р.Ю.
 2. Відроджена постановка опери-феєрії Євгена Станковича “Коли цвіте папороть” на сцені Львівської національної опери: традиції та новації. Асист. Настюк О.І.
 3. Хореографічні композиції модерн-балету “Акверіас” у концертних програмах Софії Ротару (1996-2018). Доц. Лань О.Б.
 4. Дослідження класичних балетних шкіл ближнього зарубіжжя в ХХ ст. Асист. Безпаленко Ю.В.
 5. Василь Піпаш: від “Лісоруба” до “Черемоша”. Асист. Кіптілова Н.В.
 6. Літературний аналіз текстів лібрето (на основі матеріалів студентських дипломних робіт кафедри режисури та хореографії за 2013-2018 років). Доц. Луньо П.Є.
 7. Вплив contemporary dance на побудову тренажу у “фізичних театрах”. Асист. Скорубська Х.Р.
 8. Методика проведення стретчінгу для дітей шкільного віку.

     Асист. Холов Т.І.

 1. Чинники встановлення компетентностей майстерності танцівника-віртуоза. Асист. Бас Я.О.
 2. Розвиток українського хореографічного мистецтва: джерела та тенденції. Асист. Колесник С.І.