Про вступ на основі диплому молодшого спеціаліста

17.07.2017 | 10:55

Для здобуття ступеня бакалавра на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста згідно з переліком спеціальностей у Додатку 3 Правил прийому.

Перелік документів:

  • Паспорт (оригінал і копія 1, 2, 11 стор.)
  • Ідентифікаційний код (копія)
  • Оригінал і копія диплому та додатку молодшого спеціаліста/бакалавра
  •  4 фото 3х4.

Прийом документів на спеіальності факультету культури і мистецтв за адресою: вул.Валова, 18, каб.19.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюють як суму балів результатів вступного фахового випробовування і середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста (відповідно до пункту 6.7 Правил прийому).

За результатами складання фахового вступного випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування вступників та надає допуск до участі у конкурсі.

Детальніше

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 3-й курс  для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у такі терміни:

 

Початок прийому 12 липня
Закінчення прийому 1800 24 липня
Терміни проведення вступних іспитів 26 липня – 31 липня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 04 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення 04 серпня – 08 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовлення до 1800 10 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб до 1800 11 серпня
Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб. не пізніше 1800 14 серпня