Про Всеукраїнський конкурс на написання і постановку камерної опери у Львівській національній опері

02.04.2019 | 10:19

Оголошено Всеукраїнський конкурс на написання і постановку камерної опери у Львівській національній опері. До участі у конкурсі запрошуються професійні композитори та режисери, а також студенти ВНЗ профільного спрямування.

? Переможців визначатиме професійне журі. Конкурс проводиться у 2 тури в номінаціях “камерна опера” та “режисура”.

??? Лауреатам буде надана можливість здійснити власну постановку впродовж 2020 року на сцені Lviv Opera/ Львівська Опера (Дзеркальна зала).
☝️Є певні вимоги до учасників та подачі заявки на участь. Деталі тут: opera.lviv.ua/21010-2/

Часу вдосталь, аби максимально якісно підготувати заявку до участі. Адже їх прийом триває до 5 жовтня 2019 р. #NSTDU_news #конкурс #Львів

Національна спілка театральних діячів України

Положення
про Всеукраїнський конкурс на написання і постановку камерної опери
у Львівській національній опері

1. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу на написання та постановку камерної опери (далі – Конкурс), що проводиться з метою стимулювання розвитку української камерної опери як піджанру опери, залучаючи до цього процесу молодих композиторів та режисерів, надавши переможцям сценічний майданчик для постановки відібраних конкурсним журі творів, які увійдуть до репертуару Дзеркальної зали Львівської національної опери.
2. Конкурс проводиться щороку у Львові на базі Львівської національної опери, що є засновником Конкурсу.

 • 2. Порядок проведення Конкурсу, основні вимоги до учасників
  1. Конкурс проводиться у два тури у номінаціях: “камерна опера” та “режисура”.
  2. До участі у Конкурсі запрошуються професійні композитори та режисери, а також студенти вищих навчальних закладів профільного спрямування. Віковий ценз – не більше 35 років (що виповнилися у рік проведення конкурсу).
  3. У номінації “камерна опера” під час першого туру конкурсу Журі здійснює оцінювання поданих творів та визначає шість учасників, що будуть допущені до другого туру конкурсу.
  Під час Другого туру конкурсу, коли відбувається публічне концертне виконання допущеного до другого туру твору, Журі здійснює оцінювання та визначає 3-х переможців, присуджуючи І, ІІ, ІІІ-тє місця відповідно.
  4.У номінації “режисура” під час першого туру конкурсу Журі здійснює оцінювання промо-вистав (за відеопереглядом), які були поставленні учасником впродовж останніх трьох років творчої діяльності.
  Під час Другого туру конкурсу учасники презентують на живо власні експлікації, режисерський постановочний план зі звичайними або 3D макетами до вистави – камерної опери одного з учасників другого туру в номінації “камерна опера”, яку рекомендовано Журі до постановки, враховуючи побажання учасника. У разі, коли учасник відхиляє пропозицію щодо підготовки експлікації рекомендованої Журі опери, його подальша участь у конкурсі припиняється.
  Журі проводить оцінювання та визначає 3-х переможців, присуджуючи І, ІІ, ІІІ-тє місця відповідно.
  5.Для участі в конкурсі учасники до 5 жовтня 2019 року подають на адресу: Львівський національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, 79000 Львів, проспект Свободи 28, в паперовому та електронному (nataliya.ischyk@gmail.com ) вигляді:
  заяву про участь у конкурсі;
 • • копію паспорта;
 • • копію диплому про освіту або довідку з місця навчання;
  • фото (формат jpeg, не менше 1600х1200 пікс.).
  5.1.Учасники номінації “камерна опера” подають партитуру камерної опери (у форматі pdf), лібрето (синопсис або власний опис твору) та аудіо-запис (за наявності) – живе виконання або міді-презентація.
  Тривалість твору – не менше 15 хвилин.
  Склад виконавців – до 5 солістів, камерний оркестр (ансамбль).
  Учасник конкурсу має право подавати тільки один твір.
  5.2.Учасники номінації “режисура” надсилають відео промо-вистав, які були поставленні впродовж останніх трьох років творчої діяльності у форматі DVD або MPEG4 (студенти подають промо студентських постановок).

3.Журі Конкурсу
1. З метою перегляду виступів, відбору, об’єктивного оцінювання учасників Конкурсу та визначення його переможців засновник конкурсу створює журі, до складу якого входять діячі музичного та театрального мистецтва (композитори, режисери, критики) України та іноземних держав (за їх згодою).
2. До складу журі входять голова, члени журі та відповідальний секретар.
3. Організаційне забезпечення роботи журі та його взаємодія із засновником конкурсу здійснюються відповідальним секретарем журі. Відповідальний секретар бере участь у роботі журі без права голосу.
4. Відповідальний секретар журі: забезпечує своєчасне заповнення відомостей щодо підсумків голосування та підбиття підсумків голосування журі; веде протоколи засідань журі; передає протоколи засідань та оціночні відомості для голосування після завершення Конкурсу його засновнику.
5. Перед початком Конкурсу всі члени журі письмово засвідчують наявність або відсутність конфлікту інтересів.
Члени журі, які мають конфлікт інтересів, зобов’язані повідомити про це перед початком засідання і пояснити його суть.
У разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у члена журі конфлікту інтересів, такий член журі не бере участі в голосуванні.
Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення журі рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.
6. Результати проведення кожного туру Конкурсу оформлюються протоколами засідань журі, в яких зазначаються підсумки голосування. Протокол підписують голова, відповідальний секретар та члени журі, які брали участь у засіданні.
7. Дипломи переможців Конкурсу підписують голова та члени журі.

4. Нагороди Конкурсу
1.Переможці конкурсу нагороджуються дипломами лауреата конкурсу, яким присуджується І, ІІ та ІІІ місце.
Журі має право присудити додатково друге або третє місце, якщо не присуджено відповідно перше або друге місце.
2.Всі учасники отримують диплом учасника конкурсу.
3.Лауреатам конкурсу надається можливість здійснити коштом Театру впродовж 2020 р. на сцені Дзеркальної зали Львівської національної опери постановок камерних опер, які перемогли у конкурсі. Постановки будуть здійснені режисерами-лауреатами конкурсу.

5. Фінансове забезпечення Конкурсу
1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок джерел, не заборонених законодавством України.
2. Витрати, пов’язані з відрядженням учасників, які пройшли у другий тур, здійснюються за рахунок засновника Конкурсу.

джерело