Про Всеукраїнську конкурсну програму «Краший студент України-2020″

03.12.2020 | 12:50

Шановнi колеги!

Повiдомляємо, що з нагоди Мiжнародного дня студента Всеукраїнська молодiжна громадська органiзацiя «Студентська республiка» з жовтня 2020 року по лютий 2021 року реалiзуе Всеукраїнську конкурсну програму «Краший студент України-2020″ (iнформацiю про конкурс розмiщено на сайтi: http://studrespuЫika.com/vmgo/student.php ).

Метою програми є виявлення всебiчно -розвиненої студентської молодi. стимулювання пiдвищення рiвня її суспiльної активност1, сприяння формуванню активної життевої позицiї студентства. У рамках конкурсу «Кращий студент України» плануеться визначати наступнi номiнацiї:

«Кращий студент України (комплексна характеристика)»;

«Кращий студент-аналiтик Украiни»;

«Кращий студент-громадський дiяч України”;

«Кращий студент-дизайнер України»;

«Кращий студент-медiйник Украiни»;

«Кращий студент-науковець Украiни»;

«Кращий студент-пiдприємець України»;

«Кращий студент-програмiст України»;

«Кращий студент-профспiлковий активiст України”

«Кращий студент-спортсмен У країни».

Проrрама реалiзуеться в наступнi етапи:

I етап: у закладах вищої освiти: протягом жовтня-грудня 2020 р.;

II етап: протягом листопада 2020 -квiтня 2021 рр.;

фiнальний етап.

Головною особливістю визначення переможців Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» є система експертного оцінювання. В її основу закладено декілька принципових моментів, які визначають цей процес як обґрунтований і легітимний.

Основою для участі у вишівському конкурсі є онлайн-реєстрація на сайті www.studrespublika.com.

Учасниками/цями регіонального етапу можуть бути:

  • у разі проведення вишівського етапу конкурсу в більше ніж 50% вишів регіону — лише перемож(ни)ці вишівських етапів;
  • у разі не проведення вишівського етапу — регіональний оргкомітет організовує відкритий кастинг учасників/ць у номінації «Кращий студент України», де визначається по одному представнику/ці з вишу. Для інших номінацій конкурсант(к)и мають подати анкету-заявку на голову регіонального оргкомітету й обов’язково пройти онлайн-реєстрацію на сайті www.studrespublika.com.