Про Премію Верховної Ради України молодим ученим

24.01.2020 | 14:00

Постанова Верховної Ради України від 05.02.2019 №2675 «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» (далі – Премія).

Інструкція з оформлення і подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим (pdf).

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України (далі – Комісія) приймає наукові роботи молодих вчених які працюють в системі НАН України. Подавати роботу до Комісії може лише установа НАН України, при цьому приймаються колективні роботи в складі яких є представники інших установ та організації.

Вік осіб, які претендують на здобуття Премії, станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути меншим 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або менше 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

Наукові установи НАН України за рішенням вчених рад до 1 березня включно подають два примірники роботи для присудження Премії за поточний рік, оформлені відповідно до Інструкції, з супровідним листом до Національної академії наук України (Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України, далі – Комісія (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 421, тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua).

Один примірник роботи на присудження Премії складається з двох томів:

– документи (том 1);

– робота (том 2).

В електронному вигляді на одному флеш носії подаються:

  • коротке резюме українською та англійською мовами (з першого тому);
  • лист-подання (з першого тому);
  • анотація роботи (з першого тому);
  • відомості про претендента (з першого тому);
  • реферат наукової праці або опис роботи (з другого тому).

 

Документи Тому 1 повинні бути підшиті ТІЛЬКИ у швидкозшивач! Бажано паперовий, на обкладинці якого зазначають: повна назва наукової установи або організації, відповідно до статуту; назва роботи; прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади; рік подання. Ці ж данні повинні бути вказані і на титульній сторінці самого Тому 1, за яким має йти опис документів. Далі мають йти документи зазначені в Інструкції по оформленню робіт.

 

В середину швидкозшивача бажано вклеїти конверт в якому розміщують електронний носій (флешку).

Дозвіл на оприлюднення відомостей, пов’язаних з інформацією щодо роботи та персональними даними особи, чия робота висувається на участь у конкурсі, з урахуванням вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України “Про захист персональних даних”. Дозвіл затверджується керівником наукової установи, яка висуває роботу на Премію (додаток 1).

Анотація роботи (обсягом до 10 сторінок) підписується всіма претендентами на здобуття Премії.

Коротке резюме роботи, в якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, їх посади з повною назвою місця роботи, коротка характеристика роботи, кількість та тип публікацій за роботою, підписується претендентами. Резюме подається українською та англійською мовами на одній сторінці кожне.

Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої ради про висунення роботи та авторського колективу на Премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Витяг з протоколу підписується головуючим на засіданні та секретарем і завіряється вченим секретарем.

Протокол засідання вченої ради установи, чи його витяг, має бути РОЗГОРНУТИМ і містити хід обговорення з питаннями, відповідями, рекомендаціями та відгуками на роботу а також результати голосування про висунення самої роботи на премію в цілому. В протоколі мають бути результати таємного голосування по КОЖНОМУ з кандидатів (окремо) про його включення до колективу авторів.

На здобуття премії установа НАН України може подавати роботу до складу колективу авторів якої входять не лише її співробітники але й співробітники іншої установи НАН України чи установи іншої відомчої підпорядкованості. У цьому випадку коли у складі колективу присутні кандидати не лише установи НАН України, що висуває роботу, необхідно долучити також протокол засідання вченої ради іншої установи про включення їх співробітника до складу колективу з результатами таємного голосування по своєму кандидату. Установа, що висуває таку роботу в витязі з протоколу засідання вченої ради має відобразити результати голосування по ВСІХ авторах роботи щодо включення їх до складу колективу.

Установа в якій працює автор(и) колективу, але при цьому висунення роботи проводить інша наукова установа, повинна підготувати лист з проханням підтримки (включення) у складі колективу авторів роботи, що висувається на премію, її співробітника(ів). До листа обовязково долучаються наступні матеріали:
– Протокол засідання вченої ради установи про включення їх співробітника(ків) до складу колективу з результатами таємного голосування;
– Довідка про творчий внесок;
– Відомості про претендента;
– Особовий листок з обліку кадрів;
– Згода на збір та обробку персональних даних.
Лист, разом із вище зазначеними матеріалами, надсилається до наукової установи яка проводить висунення роботи на Премію. Установа, що проводить висунення, долучає отримані матеріали (разом з листом) до тому 1.

 

Відомості про претендента, завірені вченим секретарем (додаток 2).

 

Особовий листок з обліку кадрів усіх претендентів на присудження Премії, завірений відділом кадрів за місцем їх роботи. (На першій сторінці має бути фото і ставиться гербова печатка).

Дані про цитування усіх праць, що включені до роботи (додаток 3).

Згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента (додаток 4).

Додаткові матеріали до Тому 2.

Додатковими матеріалами можуть виступати монографії, підручники, брошури, що опубліковані за результатами поданої роботи. Ці матеріали вкладаються до паперової папки. На папку приклеїти титульний лист із зазначенням «Додаткові матеріали до Тому 2», також необхідно вказати перелік вкладених матеріалів.