Про Премію імені Лесі Українки

20.11.2020 | 12:44

Державний комітет телебачення і радіомовлення України інформує про прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2020 рік.

Премія присуджується у чотирьох номінаціях:

  • Літературні твори для дітей та юнацтва,
  • Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва,
  • Театральні вистави для дітей та юнацтва,
  • Кінотвори для дітей та юнацтва.

Положенням про Премію визначено, що на здобуття Премії висуваються оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за півроку до їх подання на конкурс. До участі у конкурсі не приймаються твори, що вже були відзначені іншими преміями.

Творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації вносять пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії та подають до Держкомтелерадіо такі документи:

–      Клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора у паперовій та електронній формі;

–      Три примірники твору у друкованому вигляді (театральні вистави та кінотвори – на диску);

–      Розширену анотацію на твір у паперовій та електронній формі;

–      Копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності);

–      Копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. Кінцевий термін подання до Держкомтелерадіо заявки для участі у конкурсі – 1 грудня 2020 року.

У разі наявності відповідних пропозицій заявку з поміткою «На здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва» до Держкомтелерадіо слід подати у визначені терміни за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2. Контактний телефон: (044) 279-44-90emailprima@comin.gov.ua .

джерело