Про літню екзаменаційну сесію 2018/2019 навчального року

08.04.2019 | 13:55

Розпорядження № 21

декана факультету культури і мистецтв

від 08.04.2019 р.

Про літню екзаменаційну сесію

2018/2019 навчального року

 

Згідно з робочими навчальними планами, Тимчасовим положенням про організацію навчального освітнього процесу в Університеті та відповідно до Наказу Ректора № 1293 від 05.04.2019 р. :

 

  1. Літню екзаменаційну сесію 2018/2019 н. р. на факультеті провести в такі терміни:

для студентів денної форми навчання

I, II, III курси                                                    з 01 червня по 21 червня 2019 року

IV курс (напрям підготовки 6.020201– Театральне

мистецтво (Театрознавство))                                      з 25 травня по 09 червня 2019 року

IV курс (напрям підготовки 6.020201– Театральне

мистецтво (Акторське мистецтво)                               з 18 травня по 07 червня 2019 року

IV курс (напрям підготовки 6.020202, 6.020102)          з 01 червня по 14 червня 2019 року

IV курс (напрям підготовки 6.020204)                       з 20 квітня по 02 червня 2019 року

Iм курс                                                             з 01 червня по 21 червня 2019 року

 

Ліквідацію академзаборгованості за формою № 2 провести 24 червня до 27 червня 2019 р.

 

Ліквідацію академзаборгованості за формою № К провести з 26 серпня по 28 серпня 2019 р.

 

  1. Завідувачам кафедр та заступникам декана забезпечити належний порядок звітності про стан проходження екзаменаційної сесії з усіх форм навчання. Екзамени проводити суворо за затвердженим розкладом, не допускати будь-яких перенесень екзаменів без дозволу декана і навчально-методичного відділу
  2. Забезпечити подачу екзаменаційних відомостей у навчально-методичний відділ у день складання екзаменів або до 1000 години наступного дня після проведення екзамену, залікових відомостей – до 1000 години останнього дня залікової сесії.