ППОП ЛНУ імені Івана Франка: Про оплату праці працівників на період карантину

13.03.2020 | 17:41

Відповідно до наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 0-26 від 12 березня 2020 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11 березня 2020 року в Університеті запроваджено карантин, який триватиме з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року.

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» карантин включає в себе адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовують для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Підставою встановлення карантину є поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб. Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» на період карантину можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, також може бути внесено інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності. В наказі ректора передбачено, що організація навчального процесу відбуватиметься з використанням технологій дистанційного навчання. Тобто, в даному випадку змінюється режим роботи Університету шляхом запровадження дистанційних технологій навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 року. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка, контрольні заходи.

Аналогічно наукові працівники можуть виконувати свої трудові обов’язки в дистанційному режимі згідно з технічними завданнями.

Відповідно працівники Університету виконують свої трудові обов’язки на загальних засадах з урахуванням особливостей встановлених у зв’язку з із запровадженням карантину.

Запровадження карантину не впливає на розміри заробітної плати, оскільки працівники продовжують виконувати свої трудові обов’язки відповідно до наказу Ректора.

Соціально-правова комісія

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка

джерело