ППОП ЛНУ імені Івана Франка: Інформація щодо оплати праці у 2019 році

06.02.2019 | 15:13

Колективним договором Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017 – 2020 рр. (пункт 3.1.) передбачено, що оплата праці працівників Університету здійснюється відповідно до чинного законодавства, Генеральної та галузевих угод, Колективного договору та штатного розпису Університету.

Посадові оклади працівників Університету обчислюються на основі Єдиної тарифної сітки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з огляду на величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року, що затверджується Законом «Про державний бюджет України» на поточний рік.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць затверджено у розмірі з 1 січня 2019 року – 1853 гривні, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 гривень, з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1921 гривня, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня – 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривні, з 1 грудня – 1638 гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати становить:

-у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 гривні;

-у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.

Отже, тарифні ставки обчислюємо виходячи з величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2019 р. – 1921 гривня.

Звертаємо увагу, що 29 січня 2019 року опублікована постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників», якою передбачено підвищення з 1 січня 2019 р. на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності.

Зазначене підвищення стосується лише науково-педагогічних працівників, посади яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”.

детальніше…