Порядок денний засідання вченої ради факультету культури і мистецтв

14.04.2016 | 17:25

ЗАСІДАННЯ

Вченої ради факультету культури і мистецтв

середа 20 квітня 2016 року

11:40 год.

     вул. Валова, 18, ауд. ім.В.Труша (№ 39)

Порядок денний:

  1. Звіт кафедри режисури та хореографії про організаційну, навчально-методичну, наукову, творчу та виховну роботу.

допов. зав.кафедри,

голова комісії доц. Гарбузюк М.В.

  1. Рекомендація до друку наукових праць.

допов.проф. Медведик Ю.Є.

 

  1. Про стан підготовки дипломних та курсових робіт.

допов. допов. завідувачі кафедр

  1. Про стан підготовки Положень про кафедри факультету культури і  мистецтв.

     допов. допов. завідувачі кафедр

  1. Про навчальні та робочі навчальні плани.

допов. доц. Дубровний Т.М.

 

  1. Звіт про проходження практик на кафедрах факультету культури і мистецтв.

допов. завідувачі кафедр

  1. Про підсумки ректорських контрольних замірів залишкових знань студентів 2-4-х курсів.

Заст.декана Дубровний Т.М.,

методист деканату Стародинова Є.Н.

 

  1. Різне