НАГАДУВАННЯ! Про терміни зимової екзаменаційної сесії денної форми навчання!

29.11.2018 | 15:43

Згідно із робочими навчальними планами і Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка та відповідно до Наказу Ректора № 3970 від 10.10.2018 р. :

 

  1. Зимову екзаменаційну сесію 2018/2019 н. р. на факультеті провести в такі терміни:

для студентів денної форми навчання

I, II, III, IV, Iм курси                          з 21 грудня 2018 року по 05 січня 2019 року

IIм курс спеціальність 014.13           з 15 жовтня по 21 жовтня 2018 року

IIм курс спеціальність 029                з 26 листопада по 02 грудня 2018 року

 

Ліквідацію академзаборгованості за формою № 2 провести 21 січня до 25 січня 2019 року.

 

Ліквідацію академзаборгованості за формою № К провести з 28 січня  до 1 лютого 2019 року.

 

(Розпорядження №12 декана факультету культури і мистецтв від 14.10.2018 р.)