Миттєвості ІV Студентської інтернет-конференції “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна”

26.04.2018 | 21:34

«Інформація. Наука. Бібліотека. Весна» – IV студентська інтернет-конференція, організована факультетами провідних ЗВО України і Польщі для молодих бібліотекознавців і фахівців інформаційної справи, а також для усіх тих, хто цікавиться інноваціями в гуманітарній сфері. Конференція відбулася 26 квітня 2018 року.

Метою конференції було не тільки обмін і популяризація результатів досліджень, але також зміцнення співпраці між різними вузами, що виробляється шляхом представлення найкращих наукових здобутків та засобів їх досягнення.

Конференцію організували факультет культури і мистецтв (кафедра бібліотекознавства і бібліографії) Львівського національного університету імені Івана Франка,  факультет соціальних комунікацій (кафедра бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності) Харківської державної академії культури, Інститут журналістики (кафедра бібліотекознавства та інформології) Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету.

До оргкомітету конференції увійшли: Роман Крохмальний  (декан факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка), Олена Воскобойнікова-Гузєва (завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка), Галина Горбенко (директор Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка), Ірина Давидова (завідувач кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Харківської державної академії культури), Наталія Демчук (завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка), Божена Коредчук (директор Інституту наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету), Галина Русінська-Ґєртих (керівник післядипломних студій філологічного відділу Вроцлавського університету), Людмила Філіппова (декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури).

Оргкомітет конференції (голова Роман Крохмальний) упродовж чотирьох років зібрав близько 30 молодих учасників. Факультет культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка і кафедра бібліотекознавства і бібліографії пишаються, що є ініціаторами цієї події, орієнтованої на інформаційно-бібліотечних фахівців. В Україні і світі є небагато студентських конференцій вузької тематики.

Першою виступила студентка магістратури Анна Катеринюк з доповіддю «Консолідовані інформаційні ресурси ВАМ, DDB та Europeana: порівняльний аналіз» (Львівський національний університет імені Івана Франка). У доповіді проаналізовано низку успішних європейських Інтернет-порталів (ВАМ, DDB та Europeana), що консолідують цифрову інформацію з фондів бібліотек, архівів і музеїв. Доповідач охарактеризувала їх функціональні можливості, наголосила на джерелах наповнення інформації, способах об’єднання різнорідних інформаційних ресурсів тощо. Було названо переваги порталів, представлено карту їх установ-партнерів по електронних базах даних з національної історії, мистецтва, географії тощо.

У доповіді студентки з Вроцлава Кристини Сонсядло «Промоція Національного інституту ім. Оссолінських в ювілейному році святкування 200-річчя від заснування» розкрито діяльність Національного інституту ім. Оссолінських, заснованого у Львові в 1817 р., а після Другої світової війни переведеного до Вроцлава. Особливу увагу було приділено святкуванню 200-річчя Оссолінеуму в 2017 році. Доповідач коротко розповіла історію цієї інституції, висвітлила напрями роботи з відновлення фондів. Особливу увагу було звернено на особливості святкування ювілею цієї  установи і як ювілей був пропагований у Вроцлаві і Львові.

У доповіді Дар’ї Главацької і Маргарити Лукіної «Інновації бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка» (Київський університет імені Бориса Грінченка) розкрито пріоритетні напрями діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка (формування документного фонду, удосконалення системи обслуговування користувачів, впровадження інформаційних технологій, розширення культурно-просвітницької діяльності та ін.). Зокрема доповідач навела статистику поповнення фондів, виділила специфіку електронних ресурсів, висвітлила особливості виставкової роботи, наголосила на важливості проведення консультацій тощо.

У доповіді Анастасії Ковальської «Краєзнавчі електронні інформаційно-бібліографічні ресурси універсальних наукових бібліотек м. Харкова» (Харківська державна академія культури) наголошено на важливості бібліографування документів і формування електронних версій друкованих бібліографічних покажчиків. Працівники харківських бібліотек створили повнотекстові, корпоративні мережеві електронні ресурси, каталог веб-ресурсів, зведений краєзнавчий каталог тощо.

У доповіді Анастасії Литвинової «Медіатека у світових та українських реаліях» (Київський університет імені Бориса Грінченка) розкрито напрями розвитку сучасних медіатек. На прикладі діяльності медіатек Франції, Італії, Польщі та Німеччині, доповідач відзначила гармонійне поєднання розвитку сучасного відкритого інтерактивного простору з активним застосуванням значної кількості технічних засобів та впровадженням новітніх засобів і способів обслуговування користувачів.

У доповіді Марії Демчишин «Розвиток адвокаційної діяльності бібліотек у сучасному суспільстві» (Львівський національний університет імені Івана Франка) розкрито основні принципи організації адвокаційної діяльності, проведено аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду стосовно адвокаційної кампанії бібліотек. Висвітлено теоретико-методологічні засади бібліотечної адвокації. Доповідач детально проаналізувала адвокаційний проект Друзів святого Павла (США), ІФЛА під назвою «Бібліотечна карта світу», заходи УБА, бібліотечний альтметрікс тощо.

Організатори IV Студентської інтернет-конференції  наголосили на високому науковому рівні доповідачів, розкритті ними інноваційних напрямів діяльності сучасних бібліотек, побажали нових наукових здобутків.

26 квітня 2018 року відбулась ІV Студентська інтернет-конференція “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна”. Пропонуємо світлини з місця події.