МОН України: Щодо завершення навчального року

21.04.2020 | 16:50

МОН України повідомляє про особливості завершення 2019-2020 н.р.:

Під час карантину навчання відбувається виключно дистанційно. Заклади вищої та фахової передвищої освіти мають академічну автономію. Вони самостійно визначають, як організувати освітній процес в умовах карантину та які технології використовувати для дистанційного навчання. Кожен студент має виконати індивідуальний навчальний план цього навчального року.

Якщо неможливо організувати навчання дистанційно, заклад може змінити навчальні плани та індивідуальні навчальні плани студентів невипускних курсів і перенести завершення вивчення дисциплін та/або практику на наступний навчальний рік.

Важливо, що дистанційне навчання має бути збалансованим і давати студентам можливість досягти результату навчання, а не просто “закрити тему”. Варто підібрати для цього відповідні форми, які не будуть обмежуватись виключно написанням письмових робіт.

Закладам варто проводити внутрішні опитування викладачів та студентів щодо процесу дистанційного навчання та своєчасно реагувати на виклики, які можуть виявити результати опитувань. Це дозволить уникнути перевантажень студентів та викладачів, підвищити зручність дистанційного навчання, а також своєчасно забезпечити технічний супровід усіх учасників освітнього процесу.

Рішення про зміни тривалості навчання та його можливе продовження влітку заклади освіти приймають самостійно.
Дистанційне навчання під час карантину, зміни до навчальних планів (завершення дисциплін наступного року), подовження періоду навчання влітку або ущільнення освітнього процесу після карантину має дозволити своєчасно завершити навчальний рік. МОН рекомендує закладам вищої та фахової передвищої освіти ущільнювати графіки освітніх процесів на невипускних курсах лише у виняткових випадках, не допускаючи скорочення змісту та обсягів лабораторних занять

Екзаменаційні сесії мають відбутись відповідно до графіків та розкладів, затверджених закладами. Якщо під час сесії відвідувати заклади освіти все ще буде заборонено, МОН допускає проведення екзаменів та заліків дистанційно у синхронному режимі та із забезпеченням надійної ідентифікації студентів.

Захисти дипломних робіт і атестаційні іспити можуть відбуватись онлайн у синхронному режимі із забезпеченням надійної ідентифікації студентів.

Заклади самостійно обирають форму та програмне забезпечення, яке вони будуть використовувати для цього процесу. Зі свого боку кафедри, керівники дипломних робіт і самі
студенти мають забезпечити контроль якості робіт та не допускати проявів академічної недоброчесності, зокрема плагіату тощо.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит та атестація осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук, не можуть відбуватись дистанційно.

Проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, зокрема КРОК, відбуватиметься за рішенням МОЗ.

Захисти дисертацій буде відтерміновано до нормалізації епідеміологічної ситуації в Україні

Випуски студентів мають відбутися своєчасно згідно з графіком, затвердженим закладами.

Випуски студентів, які навчаються на контракті, можуть бути відтерміновані до повного виконання зобов’язань усіма сторонами договору.

На медичних спеціальностях випуски повинні відбутись із урахуванням рішення МОЗ щодо проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Детальніше…