МОН України надало рекомендації з професійного розвитку викладачів ЗВО

06.11.2020 | 11:48

За повідомленням osvita.ua

Міністерство освіти і науки України надало рекомендації щодо професійного розвитку науково-педагогічних працівників, що роз’яснюють механізм вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей викладачів закладів фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

Документ розкриває мету, траєкторію та алгоритм проведення професійного розвитку науково-педагогічних працівників.

У Міністерстві освіти зазначають, що як правило, підвищення кваліфікації здійснюється за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі шляхом участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Також, як підвищення кваліфікації можуть бути визнані окремі види діяльності, зокрема, участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти тощо.

Водночас науково-педагогічні працівники мають можливість самостійно обирати  форми, види, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації.

Рекомендації відомства також надають пояснення щодо періодичності та обсягів підвищення кваліфікації, суб’єктів підвищення кваліфікації, програм, форм та напрямів підвищення кваліфікації.

Окрім того, окрема увага рекомендацій зосереджена на питаннях визнання результатів, джерелах фінансування підвищення кваліфікації, програм стажування тощо.